Brussels Gewest

Bravvo graveert gratis fietsen tijdens de zomer - 2015

Is je fiets nog niet gegraveerd?

Bravvo organiseert deze zomer 4 gratis fietsgravures aan de Beurs, telkens van 14u tot 17u:

  • donderdag 9 juli 2015
  • donderdag 23 juli 2015
  • donderdag 6 augustus 2015
  • dinsdag 18 augustus 2015

Vergeet niet je identiteitskaart mee te brengen!


Gewest biedt financiële steun voor gemeentelijk fietsbeleid

Het Brussels Gewest biedt steun aan gemeenten die acties ondernemen ter uitvoering van het mobiliteitsbeleid:

  1. subsidiëring van acties
  2. cofinanciering van acties
  3. diensten ter beschikking van de gemeenten

Zo worden er middelen ter beschikking gesteld voor fietsparkeerplaatsen, fietsstraten, gemeentelijke fietsroutes, de uitbouw van een fietsbrigade, het gemeentelijk mobiliteitsplan en de uitvoering van een Bypad.

Raadpleeg de brochure (2015) en contacteer je gemeente!


01/07/2015 - Fietsbeweging vraagt structurele maatregelen tegen ozonvervuiling

Fietsers kunnen dezer dagen best niet intensief sporten en hun buitenactiviteiten beperken. Tot deze waarschuwing zien de Fietsersbond, GRACQ-Les Cyclistes Quotidiens en European Union Cyclists’ Group zich genoodzaakt. De fietsbeweging dringt ook aan op overheidsmaatregelen om de autodruk structureel te verlagen. Bij ozonpieken zijn noodmaatregelen immers nutteloos.


25/06/2015 - Circulatieplan geeft (nog) geen volwaardige plaats aan de fietser

Vanaf 29 juni 2015 wordt de autovrije zone in Brussel uitgebreid en gaat het nieuwe circulatieplan in de Vijfhoek van start. De fietsersverenigingen juichen de uitbrieding van de voetgangerszone zeker toe. Het circulatieplan kan echter beter. In de voetgangerszone krijgt de fietser geen volwaardige plaats en dient hij de omringende straten te gebruiken, maar daar komt hij vast te zitten tussen het gemotoriseerde verkeer.


Lucht-Klimaat-Energieplan Brussels Gewest 2015: geef je mening!

Het geïntegreerde Lucht-Klimaat-Energieplan moet tegen 2025 de uitstoot van broeikasgassen in het Gewest met 30% beperken.

 

Onderneem zelf actie voor 1 augustus

Iedereen kan zijn opmerkingen geven op dit plan, waarvan het openbaar onderzoek nog loopt tot en met 31 juli 2015 via de website van Leefmilieu Brussel.

Openbaar onderzoek. Bekijk de bemerkingen van de Fietsersbond en de bemerkingen van Bral vzw op het plan en gebruik ze om je argumenten en opmerkingen aan te sterken.

Petitie. Teken de petitie van het burgerplatform SCHONE LUCHT BXL AIR PROPRE die vraagt om 'Brussel op adem te laten komen' en een ambitieus, concreet en meetbaar Brussels luchtkwaliteitsplan eist.

Ook de Fietsersbond reageert

Samen met de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral vzw), waarvan de Fietsersbond lid is, geven we een globaal dossier met opmerkingen door.


Over de Vijfhoek, de voetgangerszone en haar circulatieplan...

participatietraject - Platform Pentagone - vooruitzichten - actie(s)

 

Parcticipatietraject Brussel-Stad

In september 2014 startte Brussel-Stad met een participatieproject rond de geplande Voetgangerszone binnen de Vijfhoek, tussen het De Brouckèrelein en het Fontainasplein.

De Fietsersbond en GRACQ namen actief deel aan dat participatieproject en gaven ook hun advies achter de schermen in de lokale en gewestelijke fietscommissies.

Platform Pentagone: platformtekst

In het najaar van 2014 sloten we ons aan bij Platform Pentagone, een groep van verenigingen (Bral, IEB, ARAU, GRACQ) en wijkcomités uit Brussel-Stad. Het platform is voorstander van een voetgangerszone, maar trekt het hoofdzakelijke toeristische en evenementiële aspect van het project in twijfel. daarnaast stelt ze zich ook vragen bij de snelle verloop van het participatietraject en het gebrek aan overlegmogelijkheden.


De fietsers van Anderlecht zijn de onduidelijkheid beu! - vrijdag 8 mei 2015

Actie fietsen in het park, Velo-Fiets*, de Anderlechtse fietsvereniging reageert:

Fietsen in het Pedepark van het gewest in Brussel mag. Fietsen in het Vijverspark van de gemeente dat erop aansluit mag niet. Wat doe je als je naar het werk fietst van het ene park naar het andere? Dan bega je een overtreding. Hoeveel mensen weten dit? Quasi niemand. Op 10 ondervraagde fietsers  in het Vijverspark wisten er 9 niet dat fietsen er verboden is.


Vormingen 2015

De Fietsersbond ondersteunt haar afdelingen door vormingen op maat aan te bieden. Hieronder een overzicht van de vormingen die in 2015 op het programma staan. Alle leden die interesse hebben kunnen zich inschrijven.

In de week voor de vorming ontvang je een mailtje met alle practica. De vormingen gaan telkens door op zaterdag en je wordt steeds getrakteerd op een broodje.

Actieve leden en afdelingen kunnen de presentaties van de voorbije vormingen via het intranet raadplegen. Contact


Fietstocht voor beter fietsnetwerk tussen Brussel en de rand - 7 mei 2015

Brussel in- en uitfietsen is niet altijd een pretje. Daar moet verandering in komen met het Fiets-GEN: een Gewestelijk Expressnet van fietssnelwegen tussen Brussel en de Vlaamse Rand.

Het Fiets-GEN bestaat al op papier, maar in de praktijk is er nog veel werk aan. De gewesten en gemeenten moeten dringend de neuzen in dezelfde richting zetten en er samen voor gaan.

Om hen aan te porren, kan je meedoen aan actiefietstocht vanuit Brussel of Halle. Op de gewestgrens is er een fietsontbijt.


Inhoud syndiceren