Brussels Gewest

Mobiliteitsweek 2015

De Mobiliteitsweek loopt van 16 tot en met 22 september en heel wat scholen en ondernemingen zetten acties op om duurzame verplaatsingen aan te moedigen. Een overzicht van alle activiteiten

Noteer alvast Autoloze Zondag, 20 september!


Enkele highights:

• Op Autoloze Zondag maken de Fietsersbond en GRACQ de 3 winnaars van My Bikeworld bekend in Brussel centrum.


28/08/2015 - Vorm voetgangerszone Brussel-Stad om tot woon- en winkelerf

Fietsers mogen niet sneller dan 6 km/u fietsen in de voetgangerszone, herhaalde het Brusselse stadsbestuur eerder deze week. De Fietsersbond en de GRACQ vragen om een meer pragmatische aanpak. De fietsverenigingen stellen voor om de voetgangerszone om te vormen tot een woon- en winkelerf. Zo blijven de rechten van de voetgangers onaangetast en kunnen fietsers op een redelijke snelheid fietsen. Dit is de enige manier om de belangrijke fietsas die de centrale lanen tot nu waren gedeeltelijk te behouden.


Bravvo graveert gratis fietsen tijdens de zomer - 2015

Is je fiets nog niet gegraveerd?

Bravvo organiseert deze zomer 4 gratis fietsgravures aan de Beurs, telkens van 14u tot 17u:

  • donderdag 9 juli 2015
  • donderdag 23 juli 2015
  • donderdag 6 augustus 2015
  • dinsdag 18 augustus 2015

Vergeet niet je identiteitskaart mee te brengen!


Gewest biedt financiële steun voor gemeentelijk fietsbeleid

Het Brussels Gewest biedt steun aan gemeenten die acties ondernemen ter uitvoering van het mobiliteitsbeleid:

  1. subsidiëring van acties
  2. cofinanciering van acties
  3. diensten ter beschikking van de gemeenten

Zo worden er middelen ter beschikking gesteld voor fietsparkeerplaatsen, fietsstraten, gemeentelijke fietsroutes, de uitbouw van een fietsbrigade, het gemeentelijk mobiliteitsplan en de uitvoering van een Bypad.

Raadpleeg de brochure (2015) en contacteer je gemeente!


01/07/2015 - Fietsbeweging vraagt structurele maatregelen tegen ozonvervuiling

Fietsers kunnen dezer dagen best niet intensief sporten en hun buitenactiviteiten beperken. Tot deze waarschuwing zien de Fietsersbond, GRACQ-Les Cyclistes Quotidiens en European Union Cyclists’ Group zich genoodzaakt. De fietsbeweging dringt ook aan op overheidsmaatregelen om de autodruk structureel te verlagen. Bij ozonpieken zijn noodmaatregelen immers nutteloos.


25/06/2015 - Circulatieplan geeft (nog) geen volwaardige plaats aan de fietser

Vanaf 29 juni 2015 wordt de autovrije zone in Brussel uitgebreid en gaat het nieuwe circulatieplan in de Vijfhoek van start. De fietsersverenigingen juichen de uitbrieding van de voetgangerszone zeker toe. Het circulatieplan kan echter beter. In de voetgangerszone krijgt de fietser geen volwaardige plaats en dient hij de omringende straten te gebruiken, maar daar komt hij vast te zitten tussen het gemotoriseerde verkeer.


Lucht-Klimaat-Energieplan Brussels Gewest 2015: geef je mening!

Het geïntegreerde Lucht-Klimaat-Energieplan moet tegen 2025 de uitstoot van broeikasgassen in het Gewest met 30% beperken.


Over de Vijfhoek, de voetgangerszone en haar circulatieplan...

participatietraject - Platform Pentagone - vooruitzichten - actie(s)

 

Parcticipatietraject Brussel-Stad

In september 2014 startte Brussel-Stad met een participatieproject rond de geplande Voetgangerszone binnen de Vijfhoek, tussen het De Brouckèrelein en het Fontainasplein.

De Fietsersbond en GRACQ namen actief deel aan dat participatieproject en gaven ook hun advies achter de schermen in de lokale en gewestelijke fietscommissies.

Platform Pentagone: platformtekst

In het najaar van 2014 sloten we ons aan bij Platform Pentagone, een groep van verenigingen (Bral, IEB, ARAU, GRACQ) en wijkcomités uit Brussel-Stad. Het platform is voorstander van een voetgangerszone, maar trekt het hoofdzakelijke toeristische en evenementiële aspect van het project in twijfel. daarnaast stelt ze zich ook vragen bij de snelle verloop van het participatietraject en het gebrek aan overlegmogelijkheden.


De fietsers van Anderlecht zijn de onduidelijkheid beu! - vrijdag 8 mei 2015

Actie fietsen in het park, Velo-Fiets*, de Anderlechtse fietsvereniging reageert:

Fietsen in het Pedepark van het gewest in Brussel mag. Fietsen in het Vijverspark van de gemeente dat erop aansluit mag niet. Wat doe je als je naar het werk fietst van het ene park naar het andere? Dan bega je een overtreding. Hoeveel mensen weten dit? Quasi niemand. Op 10 ondervraagde fietsers  in het Vijverspark wisten er 9 niet dat fietsen er verboden is.


Inhoud syndiceren