Wet op fietsstraten treedt in werking

Op 27 december treedt de wet op fietsstraten in werking. Volgens die nieuwe wet is een fietsstraat "een straat die is ingericht als fietsroute, waar specifieke gedragsregels gelden ten aanzien van fietsers, maar waarop tevens motorvoertuigen zijn toegestaan. Een fietsstraat wordt gesignaleerd met een verkeersbord dat het begin en een verkeersbord dat het einde aanduidt."

Het KB van 4 december 2012 dat de twee nieuwe borden in de wegcode opneemt, had er strikt genomen al op 13 augustus 2012 moeten zijn, zes maanden na de inwerkingtreding van de wet van 10 januari 2012. Het duurde echter langer voor de gewesten het federale ontwerp aanvaarden.

Nu de officiƫle borden er zijn, moeten de verkeersborden die tot nog toe in ons straatbeeld de fietsstraten aangaven, worden vervangen. Het KB van 4 december 2012 treedt in werking op 27 december 2012, 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.