Fiets, gezondheid en klimaat

Fietsen is goed voor de gezondheid en klimaat!

Zo zijn fietsende werknemers gemiddeld 1 dag per jaar minder ziek. (Eén ziektedag bespaart een werkgever gemiddeld €261). Fietsende werknemers hebben ook lagere BMI-waardes (fietsers: 24,01/autogebruikers: 25,66) en scoren opmerkelijk hoger qua welzijn (fietsers: 60,61/autogebruikers: 54,61). Tot slot voelen fietsende werknemers zich beter in hun vel en zijn productiever.

Fietsen is ook goed voor de luchtkwaliteit. De afgelopen jaren is de luchtkwaliteit een bijzonder hot en actueel thema geworden. Tot op vandaag blijft de luchtkwaliteit in Vlaanderen slecht. Zowel fijn stof als stikstofdioxiden blijven problematisch en hebben ook een impact op de fietsers. Maatregelen voor een betere luchtkwaliteit komen fietsers ten goede en maatregelen ten voordele van de fiets komen de luchtkwaliteit ten goede.

Daarom zou de fiets meer moeten gebruikt worden als middel om tot een betere volksgezondheid en een beter leefmilieu te komen. Zo komen we ook tot een echt fietsklimaat.

Meer Leesvoer