Lokfietsen én een geïntegreerd registratiesysteem om fietsdiefstal aan te pakken

28/01/2021 - Algemeen

Fietsdiefstal blijft een groot probleem met zo’n 30 000 geschatte aangiftes per jaar, wat nog maar het topje van de ijsberg zou zijn (35% van het werkelijke aantal). Het blijft belangrijk om steeds aangifte te doen bij fietsdiefstal. Alleen zo krijgt men een duidelijk overzicht van het aantal diefstallen en de plekken waar de meeste fietsen worden gestolen om diefstal op een doeltreffende manier te kunnen aanpakken. 

Lokfietsen 

In Factcheckers op Eén maakten ze voor de reportage van 28 januari 2021 gebruik van een gps-tracker op lokfietsen om zo hun gestolen fiets terug te vinden. Het gestolen zadel en de gestolen fiets werden beiden succesvol teruggevonden via hun gps-tracker. Maar ook door verschillende politiezones wordt ingezet op lokfietsen. Zowel in Mechelen als in Gent maakt de politie succesvol gebruik van de lokfietsen en bijkomende huiszoekingen. In Nederland komt het tot aanhouding van fietsdieven in maar liefst twee van de drie gevallen. 

De Fietsersbond vraagt dan ook om een verduidelijking van de regels omtrent lokfietsen zodat er geen twijfel hoeft te bestaan over het juridisch karakter ervan en dus op die manier het gebruik ervan te vergemakkelijken en uit te breiden.

Geïntegreerd systeem van fietsregistratie

Lokfietsen op zich zijn nog niet voldoende, de fietsen moeten ook teruggegeven kunnen worden aan hun eigenaars. Daarom ijveren we ook voor een nationaal geïntegreerd systeem van fietsregistratie. Hierbij wordt niet het rijksregisternummer gebruikt, wat onhandig is bij tweedehandsfietsen maar krijgt elke fiets een unieke code die idealiter op een eenvoudige manier gekoppeld kan worden aan de volgende eigenaar. Dit is het geval bij het systeem in Brussel, Mybikebrussels, dat werkt met een moeilijk los te maken sticker op het frame met een QR- code waardoor iedereen kan nagaan of het om een gestolen fiets gaat. 

In Brussel spoorde men twee weken geleden nog een dievenbende op door de verkoop via een tweedehandswebsite. Wanneer de fiets geregistreerd is op Mybikebrussels kan ze makkelijk aan de rechtmatige eigenaar terugbezorgd worden. Op die manier werken beide systemen complementair en kan fietsdiefstal op een efficiënte manier aangepakt worden. 

Vandaar dus onze vraag aan de federale regering om werk te maken van een nationaal geïntegreerd fietsregistratiesysteem en een legaal kader voor lokfietsen.