Stem je favoriete Fietsgemeente of -stad naar de overwinning!

21/10/2019 - Algemeen

Is het fantastisch fietsen in jouw gemeente of stad? Dan wordt ze misschien de Fietsstad/Fietsgemeente 2020! Vanaf vandaag kan iedereen zijn of haar stem uitbrengen via de mee door de Fietsersbond ontwikkelde vragenlijst.  

Met Fietsgemeente/Fietsstad willen de VSV, de Fietsersbond en Het Nieuwsblad steden en gemeenten aansporen om te zorgen voor vlotter en veiliger fietsverkeer. Lokale overheden die het voortouw nemen en een inspirerende voorbeeldrol vervullen voor de rest van Vlaanderen, kunnen worden bekroond met de titel “Fietsgemeente/Fietsstad 2020”.  


Negen genomineerden, drie winnaars
Dit is al de vierde editie van de wedstrijd. Nieuw in deze editie is de rol van het grote publiek: waar steden en gemeenten bij vorige edities een kandidatuur moesten indienen, zijn het nu de fietsende Vlamingen zelf die hun favoriete fietsstad of -gemeente kunnen aanduiden. Alle Vlaamse steden en gemeenten komen daarvoor in aanmerking, onderverdeeld in drie categorieën -klein, middelgroot en groot- op basis van hun aantal inwoners. De top drie per categorie die uit de publieksbevraging naar voren komt, kan vervolgens meedingen naar de eindtitel en wordt door een vakjury onder de loep genomen. Van de in totaal negen genomineerden wordt tot slot één stad of gemeente per categorie tot winnaar bekroond.


Uittredend Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts: “Voor een ambitieus en globaal fietsveiligheidsbeleid kunnen we niet zonder de steden en gemeenten. Fietsgemeente/Fietsstad 2020 biedt hen een unieke kans om hun fietsvriendelijke imago een flinke impuls te geven. In deze wedstrijd kiezen fietsende Vlamingen zelf de gemeenten en steden waar ze zich het veiligst en meest welkom voelen.”

De Fietsersbond ontwikkelde, samen met de vrijwilligers in haar afdelingen in de steden en gemeenten, de vragenlijst. Mikaël Van Eeckhoudt, algemeen directeur van de Fietsersbond: "Als belangenbehartiger van alle fietsers in Vlaanderen juichen we vooral toe dat élke fietser nu de kans heeft om zijn of haar stem te laten horen over het fietsbeleid en het fietsplezier in de gemeente waar ze fietsen. Zo kan iedereen mee bepalen welke stad of gemeente echt werk maakt van een fietsvriendelijke omgeving".


Hoe deelnemen?

  • Een online stem uitbrengen kan via de vragenlijst (ongeveer 20 vragen) op www.fietsgemeente.be
  • Deze vragenlijst wordt mee verspreid door het Nieuwsblad vanaf 20 september.
  • Het volstaat om de naam van je favoriete fietsgemeente of -stad aan te duiden en een aantal vragen te beantwoorden over de fietsveiligheid en -vriendelijkheid van de gekozen plaats.
  • Stemmen kan tot en met donderdag 31 oktober.

De winnaars worden bekendgemaakt tijdens het Vlaamse Fietscongres van 26 mei volgend jaar.