Beliris ideale hefboom voor investeringen in het Fiets-Gen

13/09/2017 - Algemeen

Het Fiets-GEN (van Gewestelijk ExpressNet) is een netwerk van snelle fietsroutes dat Brussel met de Vlaamse rand verbindt. In 2012 besloten het Vlaamse en het Brusselse Gewest werk te maken van dit netwerk. Helaas is er de laatste jaren te weinig gebeurd. In Vlaanderen zijn er al kleinere investeringen gedaan en staat er heel wat op stapel. In Brussel bleef het lang stil. Nu plant het Gewest brede Fiets-GEN fietspaden op de kleine ring. Maar er moet meer gebeuren. Vooral langs de vele spoorlijnen in Brussel is er ruimte voor brede fietswegen.

Het Fiets-GEN kan een oplossing bieden voor de vele files in Brussel en omgeving. Fietsinvesteringen zijn ook veel goedkoper dan andere mobiliteitsinvesteringen.
Met snelfietsroutes zijn fietsers zelfs sneller op het werk dan andere pendelaars. Naast een betere mobiliteit zorgen de fietsroutes ook voor een betere gezondheid en luchtkwaliteit in en om de hoofdstad. Actievere pendelaars die sneller op het werk geraken, wie kan daar nu tegen zijn?

Voor grote mobiliteitsprojecten, zoals de uitbouw van de metro doet Brussel nu al een beroep op Beliris. Beliris is een federale instelling die werken van interregionaal belang uitvoert op Brussels grondgebied. Ook het Fiets-GEN kan die extra federale hulp gebruiken.

De Fietsersbond vraagt dan ook dat Beliris mee inzet om het Fiets-GEN op Brussels grondgebied te realiseren. Brussel en bij uitbreiding heel België zullen er beter van worden.