Een gift schenken met domiciliëring

Een gift schenken met domiciliëring

Bedankt dat je de Fietsersbond steunt met een gift  en  kiest voor domiciliëring!

Domiciliëring heeft alleen maar voordelen :

  • je bent zeker dat je gift altijd op tijd betaald wordt
  • je helpt de Fietsersbond administratiekosten uitsparen, budget dat we volledig kunnen inzetten voor fietsers

Krijg 45% van je gift terug!

Giften aan de Fietsersbond zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro per fiscaal jaar (1 januari t.e.m. 31 december). Via je belastingen krijg je 45%  van je gift terug.

Meer weten? Alles over de fiscale aftrekbaarheid van giften.

Mijn gegevens zijn:
Je vindt je lidnummer boven het adresveld van je brief.
Je rekeningnummer (ook wel International Bank Account Number (IBAN) genoemd) bestaat uit 16 tekens: eerst de letters ‘BE’ gevolgd door 2 cijfers en daarna de 12 cijfers van het nationaal rekeningnummer. Bijvoorbeeld: het Belgische rekeningnummer 539 0075470 34 wordt BE68 5390 0754 703

*B2C-Mandaat sepa Europese domiciliëring voor een terugkerende invordering. Door akkoord te gaan met dit mandaat, geef je toestemming aan:
(a) Fietsersbond vzw om een opdracht te sturen naar je bank om je rekening te debiteren.
(b) je bank om je rekening te debiteren volgens de instructies van Fietsersbond vzw.
Je hebt het recht op terugbetaling door je bank volgens de voorwaarden die in je overeenkomst met je bank zijn vastgelegd. Elke aanvraag tot terugbetaling moet worden voorgelegd binnen de 8 weken na de datum waarop het bedrag van je rekening werd gedebiteerd.

Schuldeiser: Fietsersbond vzw
Identificatie: BE09 ZZZ 0455348880
Oude Graanmarkt 63
1000 Brussel

Je hoeft verder niets te doen. Wij starten met jouw rekeningnummer een Europese domiciliëring bij je bank.