Infrastructuur

Fietsinfrastructuur is veel meer dan alleen maar de fietspaden die we overal in Vlaanderen en Brussel zien. Het gaat ook over fietssnelwegen, fietsstraten en fietszones, fietsvriendelijke verkeerslichten...  Enr we mogen hierbij ook de fietsenstallingen niet vergeten.

Het uitgangspunt bij fietsinfrastructuur is voor ons dat bij de aanleg steeds vertrokken wordt vanuit het STOP principe. Richt de openbare ruimte op zo’n manier in dat je eerst vertrekt vanuit de stappers, dan de trappers, het openbaar vervoer en uiteindelijk het private vervoer. Zo krijg je een eerlijke verdeling van de publieke ruimte die rekening houdt met de bewoners en werk kan maken van een leefbare woonomgeving.

Een ander principe dat voor ons heel belangrijk is bij de weginrichting is het 30_50_70 principe. Kort samengevat:

  • in een zone 30 kan gemengd verkeer (afhankelijk van de intensiteit van het autoverkeer, meer daarover via het onderzoek fix the mix van Fietsberaad)
  • in een zone 50 moet je minstens een afgescheiden fietspad hebben (met een veiligheidsmarge tussen rijweg en fietspad)
  • in een zone 70 moet het een vrijliggend fietspad zijn.

Alle aanbevelingen over hoe wegbeheerders (steden, gemeenten en de gewesten) fietsinfrastructuur moeten aanleggen, is gebundeld in het vademecum fietsvoorzieningen (Brussel en Vlaanderen hebben er elk een ander). Wij zijn steeds betrokken bij aanpassingen aan deze richtlijnen en nemen input van onze leden daar ook steeds in mee. Ook andere partners, zoals Fietsberaad, geven vaak aan dat er aanpassingen moeten komen bij deze normen.

De Meetfiets van de Fietsersbond wordt vaak ingezet om de kwaliteit van de infrastructuur op een objectieve manier in kaart te brengen. De data die daaruit komen worden gebruikt om de verschillende wegbeheerders echt objectief aan te geven wat de staat van het fietspad is.

Ook onze afdelingen werken op lokaal niveau aan een duidelijke inventaris van de fietsinfrastructuur. In de komende jaren willen we met het fietsdata platform daar nog meer op inzetten.

Meer Leesvoer