Leuven

Contact:

Contactpersoon: Gert Theunissen
Mail: leuven@fietsersbond.be
Tel: 0485 50 90 03
Bekijk onze Facebook-pagina
Volg ons op Twitter

Agenda Fietsersbond Leuven

Vergaderdata en activiteiten

lees meer

10 Fietsprioriteiten voor 3010 - Reactie op finale versie mobiliteitsplan Kessel-Lo

Op 20 april 2022 maakte het Leuvense stadsbestuur het ontwerp van mobiliteitsplan voor Kessel-Lo bekend. In onze reactie van 4 mei drukten we onze...

lees meer

Reactie op ontwerp mobiliteitsplan Kessel-Lo

Stad Leuven stelde vorige week het mobiliteitsplan voor Kessel-Lo voor aan haar bewoners op een infomarkt in Hal 5. Fietsersbond Leuven is tevreden dat er...

lees meer

Nominatie Leuven voor verkiezing Fietsstad (persbericht 14/2/2022)

In de herfst organiseerden VSV en de Fietsersbond de tweede editie van de verkiezing Fietsstad/Fietsgemeente. Bijna 20 000 fietsers beantwoordden vijftien...

lees meer

'Fijn dat je fietst'-actie (maart 2021)

21 maart, het begin van de lente ... normaal zetten we dan de fietsers in de bloemetjes op onze jaarlijkse applausdag. Dit jaar gingen we voor een...

lees meer

Fietsen in Kessel-Lo

Als belangenbehartiger van de fietser werkt Fietsersbond Leuven graag mee aan de mobiliteitsplannen die de stad Leuven samen met haar bewoners dit jaar en...

lees meer

50 verbeterpunten voor een fietsvriendelijk en verkeersveilig Leuven

Tien dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen maken we de balans op van zes jaar Leuvens fietsbeleid. Wat waren de positieve ontwikkelingen? Wat liep er mis?...

lees meer

Nieuwsbrieven

We hebben een algemene nieuwsbrief voor informatie, en een nieuwsbrief om op te roepen voor vrijwilligers bij activitieiten

lees meer

Rondvraag bij de politieke partijen over het Leuvense fietsbeleid

In mei 2018 organiseerden we een rondvraag bij de Leuvense politieke partijen naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober....

lees meer

Melden knelpunt Leuven