Multimodaliteit

De fiets is de basisschakel in een multimodaal mobiliteitssysteem. Onder multimodaal verstaan we de beschikbaarheid over een waaier aan vervoersmogelijkheden, waarin we bewuste en duurzame keuzes kunnen maken om ons te verplaatsen. 

De combinatie tussen fiets en openbaar vervoer en/of gedeelde automobiliteit is voor velen al een werkbare combinatie. Dit systeem wordt niet alleen uitgebouwd in de kernen, maar ook aan de rand en in landelijke gebieden. De nieuwe vervoerregio’s in het Vlaams Gewest hebben hier een belangrijke rol in omdat ze sturend kunnen werken in het openbaar vervoer en vooral ook bij het vervoer op maat. 

De treinfietser is voor ons bij uitstek het voorbeeld van een multimodale reiziger.  Het potentieel van de combinatie trein en fiets wordt op dit moment nog onderbenut. 

Om dat potentieel ten volle te laten renderen komen we bij voldoende, kwalitatieve, veilige en beveiligde fietsenstallingen uit aan stations van de NMBS en op termijn ook bij de mobipuntenDaarnaast is ook het verder investeren in en het faciliteren van deelfietssystemen en autodelen een noodzaak. 

Meer Leesvoer