17 vragen voor 2017

29/12/2016 - Vlaams-Brabant - Halle

Beste Burgemeester, beste Schepenen,

Vorige week lazen we in ‘Info Halle’ de belangrijkste projecten voor de stad Halle die gepland staan voor 2017 en later. Zoals steeds hebben we oog voor alle positieve dingen die er gebeuren, maar toch zijn we ontgoocheld. Het woord 'Fiets' staat er 1 keer in, bij de vermelding van het budget voor de uitbreiding van fietsenstallingen. Meer dan dat lijkt het niet te worden, tenminste niet in de gedane communicatie.

Veel mensen houden het bij klagen, maar de Fietsersbond heeft in het verleden al veel voorstellen gedaan. Niet alles kan natuurlijk in een communicatie 'prioriteiten voor 2017' staan, maar de keuzes die gemaakt werden roepen bij ons heel wat vragen op. We hebben al onze vragen op een rijtje gezet en ze toepasselijk voor het nieuwe jaar ’17 vragen voor 2017’ genoemd.

Hier komen ze:

1. FIETSVRIENDELIJK?

De stad wil een kindvriendelijke stad worden en tekende ook het burgemeestersconvenant om door het inperken van de CO2-uitstoot mee te werken om de klimaatverandering een halt toe te roepen. Dit zijn lovenswaardige initiatieven, maar mobiliteit is een sleutel in beide verhalen. Waarom staat er dan in de prioriteiten niet dat de stad een fietsvriendelijke stad wil worden? Nochtans zou dit aanzienlijk bijdragen tot beide andere objectieven. Waarom heeft de stad het charter sterk fietsbeleid, zoals 10 van de 13 centrumsteden al gedaan hebben, nog niet getekend? Waarom toont het bestuur deze ambitie niet?

2. FIETSSTRAAT?

Het nieuwe circulatieplan centrum, bevat ook de realisatie van de eerste fietsstraat, namelijk de Parklaan. Hierover lezen we niets over in de prioriteiten. En als de realisatie er zoals beloofd komt, wat wordt er dan voorzien qua communicatie en ondersteuning?

3. SOP-PRINCIPE?

Wat zijn de plannen om de paaltjeschaos op het einde van de Basiliekstraat op te lossen? Een 5 meter breed voetpad, ruimte voor auto's en bussen en geen voor fietsers is eigenlijk het SOP-principe, zonder T. We krijgen hier heel veel klachten over en het is een achteruitgang tegenover de vorige situatie. Straks moeten fietsers 20 meter de rijbaan op tussen bussen en auto’s als ze de fietsstraat willen inrijden. Wat wordt hier op korte termijn aan gedaan?

4. EEN HALVE FIETSBRUG?

De Sint-Anna fiets- en voetgangersbrug, één van de belangrijkste beloften van de huidige legislatuur, is als een snelweg met een afrit, maar zonder oprit. We weten dat de stad niet verantwoordelijk is voor de brug over het spoor, maar kan de stad niet meer druk zetten bij hogere overheden om deze missing link alsnog aan te pakken of er zelf een project voor opzetten?

5. VERDER HOBBELEN OP DE ROGGEMANSKAAI?

De fietssnelweg Halle-Brussel bevat met de Roggemanskaai nog een belangrijke missing link. Dit is één van de meest gebruikte fietsroutes in Halle en toch ligt deze er al jaren lamentabel bij. Wat wordt er op korte termijn gedaan om het fietspad te verbeteren en veiliger te maken in afwachting van de realisatie van deze missing link van de kanaalroute?

6. VEILIG FIETSEN OP SINT-ROCHUS?

Sint-Rochus bevat nog steeds heel wat zwarte punten voor fietsers, met de Sint-Rochusstraat en Melkerijstraat op kop. Zal het gestarte participatietraject in 2017 tot zichtbare verbeteringen leiden?

7. DUURZAAM PARKEERBELEID?

20.000 EUR voor fietsparkeren is een goede stap, maar houdt dit ook in dat er een overdekte fietsenstalling komt aan het zwembad? Of een uitbreiding in plaats van een status quo op de vernieuwde Beestenmarkt en in de buurt van de Basiliekstraat? En is er ook gedacht aan fietskluizen, bvb. voor bewoners? Wat gaat de stad ondernemen om fietsdiefstallen, onder meer aan het station, beter aan te pakken?

Hoe duurzaam is het parkeerbeleid in Halle en wat is de grootorde van budgetten voor autoparkeren?

8. ZICHTBAARHEID?

Wat zijn de concrete plannen voor de al meer dan een jaar beloofde verfwerkzaamheden ter verbetering van de signalisatie voor fietsers? Komt er eindelijk een doorlopende gemarkeerde route van Nederhem tot kruispunt ‘De Pacha’ of een duidelijker markering ter hoogte van het station en de Suikerkaai?

9. SENSIBILISERING?

“Halle in de kijker" heet de promotiecampagne voor het versterken van de handelskern. Wordt dat 'Halle met de auto in de kijker' of 'Duurzaam naar Halle in de kijker'? Wat zijn de plannen om de modal shift te ondersteunen zodat de files afnemen in plaats van toenemen en dit met een bloeiende handelskern?

10. FIETSTOERISME?

We lezen dat er een shuttlebus voorzien wordt naar het Hallerbos in de hyacintenperiode, een leuk initiatief. Een tijd geleden vroegen we een gemarkeerde fietsroute tussen het station en het Hallerbos. Halle heeft een groot toeristisch potentieel, onder meer door de fietssnelweg. De fiets is ideaal om Halle beter te leren kennen. Waarom staat hierover niets in de prioriteiten?

11. AUTODELEN?

Met autodelen wordt de parkeervraag verminderd en komt er onrechtstreeks ruimte voor de fiets. Wat zijn de plannen voor het aanmoedigen van autodelen, waardoor de parkeerdruk verminderd kan worden? Waar blijft Cambio, gereserveerde parkeerplaatsen voor autodelers, promocampagnes?

12. SNELHEID EN VEILIGHEID?

Fietsers zijn actieve, maar ook kwetsbare weggebruikers. Wat zal er gedaan worden om zone 30 en andere snelheidsbeperkingen beter te communiceren, zichtbaar te maken en af te dwingen?

13. RUIMTE?

De auto is alomtegenwoordig op het openbare domein. Toch is het voor sommigen nog niet genoeg en vinden ze dat parkeren overal maar moet kunnen. Wat zijn de concrete acties om het vele wildparkeren tegen te gaan, bijvoorbeeld op fietspaden?

14. OOK EENS ZONDER AUTO'S?

Een autoloze zondag is een uitstekend middel om te tonen dat het anders kan, maar ook een superdag voor fietsers, wandelaars, kinderen en verenigingen. Komt er in 2017, zoals op talrijke andere plaatsen, eindelijk weer eens een autoloze zondag in Halle?

15. FIETSROUTES?

De fietsverbinding naar het Pajottenland via de Beertsestraat wordt steeds meer geteisterd door sluipverkeer. Al zeer lang werd er verbetering beloofd. De acties die hiervoor gedaan moeten worden zijn bekend, gedeeltelijke verharding van de treinroute Wilgenveld, herwaarderen van het deel Beertsestraat naar Kiethomstraat tot landbouwweg (en dus afsluiten voor sluipverkeer), vernieuwen van het wegdek op dat gedeelte en (fiets)bewegwijzering. Wordt 2017 het jaar waarin de fietsroute Halle-Pajottenland eindelijk veilig en aangenaam wordt?

16. DUURZAAM NAAR EVENEMENTEN?

Belonen helpt zeker om een gedragsverandering te bekomen. Wat doet de stad om duurzame verplaatsingen bij evenementen te promoten en te ondersteunen, zowel bij eigen evenementen als bij evenementen van derden?

17. VEILIGHEID BIJ WERKEN?

Wat zal de stad/politie ondernemen om de gevaarlijke toestanden die nog regelmatig ontstaan bij wegenwerken ook op het terrein te controleren en af te dwingen?

We zouden nog wel even door kunnen gaan, maar dit is wat we echt bedoelen met een STERK FIETSBELEID. We zouden het appreciëren als het stadsbestuur een antwoord op onze vragen formuleert; zoals u weet zijn wij meer te vinden voor dialoog dan voor confrontatie.

U heeft gelijk dat voor dit alles een draagvlak nodig is. Communicatie en participatie zijn de beste manieren om dit draagvlak te versterken. De stad heeft in 2016 hiertoe een eerste stap gezet met het participatietraject Sint-Rochus. Ongetwijfeld heeft u ook gehoord dat bewoners sterk vragende partij zijn voor zone 30 in hun straat, veilige fietsinfrastructuur en minder autodruk aan scholen.

Door te blijven communiceren maar door vooral zelf de kaart te trekken van een duurzame mobiliteit en dit budgettair en met goede projecten te ondersteunen zal het draagvlak verder groeien. Dan kan alleen maar leiden tot een betere mobiliteit, in plaats van tot meer autogebruik, files en parkeerdruk. We zeggen niet dat er geen stappen gezet worden, maar het is lang niet genoeg. Het én-en verhaal zal onze mobiliteit niet verbeteren, integendeel. En soms moet men keuzes maken; Koning Fiets of Koning Auto?

We willen heel graag met het stadsbestuur samenwerken om echte verandering te bereiken. Een verandering die zichtbaar is voor de dagelijkse fietsers, maar die vooral anderen er zal toe aanzetten om ook vaker de auto te laten staan. Mobiliteit is belangrijk voor de mensen, is de basis van het succes van positieve projecten als 'Halle in de kijker' en essentieel om SAMEN een duurzame stad te worden.

We wensen u allen prettige feestdagen en een goede start voor een duurzaam 2017.