2022 was een bijzonder jaar voor de Brusselse fietser

23/01/2023 - Algemeen

2022 was een bijzonder jaar. Het aantal fietsers in Brussel dat enorm toenam tijdens de Covidjaren 2020 en 2021 werd bestendigd. Meer nog, de stijgende lijn wordt gewoon doorgezet! We zijn niet enkel met meer, de fietsen worden ook steeds diverser. Voor iedere ‘mobiliteitsuitdaging’ is er wel een ‘fietsoplossing’: Longtails en bakfietsen om kinderen naar school te brengen, speed pedelecs voor pendelaars vanuit Vlaanderen, plooifietsen en deelfietsen voor de treinfietser, elektrisch fietsen om de Brusselse heuvels te overwinnen en buitenmaatse fietsen van fietsleveranciers voor leveringen ….

De gezondheidscrisis maakte in 2022 plaats voor de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. De brandstofprijzen stegen, maar vooral door inflatie werd voor heel wat Brusselaars het leven duurder. Deze crisissen hebben een reële impact op het beleid, maar creëren ook opportuniteiten. 

De creatie van tijdelijke Covid fietspaden vanaf 2020 is het voorbeeld van hoe een crisis een opportuniteit wordt. Vandaag zijn ze niet langer tijdelijk, in 2022 alle projecten die hiervoor in openbaar onderzoek gingen een vergunning. Zo blijft deze ruimte voor de fietsers behouden, een eerste stap in een rechtvaardigere verdeling van de openbare ruimte in Brussel. Dat is meer dan nodig. Het leeuwendeel van onze openbare ruimte nog steeds exclusief voorbehouden voor de auto. Ook fietsers hebben recht op veilige en kwalitatieve infrastructuur. Laten we de Brusselaars ondersteunen die steeds meer voor de fiets kiezen.

Het debat over toekomstgerichte mobiliteit en kwalitatieve openbare ruimte werd in 2022 ten volle gevoerd, het thema was nooit ver weg in de Brusselse media en politiek. Soms op het scherp van de snee. De creatie van autoluwe wijken door nieuwe circulatieplannen, leidde tot een nooit geziene polarisatie aan: de Vlaamse fietser als kolonisator die zijn manier van leven opdringt, de eco-bobo’s tegenover de gewone man die zijn auto echt wel nodig heeft. 

Ja, er kan heel wat beter: participatie, communicatie, een plan dat niet enkel over autocirculatie gaat, flexibiliteit in de uitvoer en kwaliteit van de herinrichting. Maar laten we duidelijk zijn, er is wel degelijk een draagvlak bij de Brusselaars voor meer groene ruimte, betere luchtkwaliteit en betere verkeersveiligheid. Dit geven zelf de grootste tegenstanders grif toe. In 2022 was de dialoog vaak ver zoek, we betreuren het vandalisme en intimidatie richting verkozenen, buurtbewoners en fietsers. 

Het is een momentopname op de weg naar Brussel als fietsstad. De resultaten van FietsDNA 2022 in Vlaanderen stemmen ons hoopvol. Uit de enquête blijkt dat mensen vooral voor de fiets kiezen omdat het een financieel voordelige manier van verplaatsen is en omdat ze het zien als een flexibel en snel vervoersmiddel. Ideologische drijfveren worden steeds minder belangrijk.

Deze beweegredenen zijn hoogst relevant in het licht van de dure brandstofprijzen en inflatie vandaag. Een fiets is het meest energie-efficiënte vervoersmiddel, laagdrempelig in gebruik. De ideale manier om je efficiënt in onze hoofdstad te verplaatsen, meer dan ooit is de fiets de oplossing.

In 2023 blijven we ons inzetten voor toekomstgerichte mobiliteit. Dit doen we samen Brussel Mobiliteit, de bevoegde minister en haar kabinet, lokale overheden, relevante organisaties en instellingen. Maar vooral met jou, de Brusselse fietser!

Het Fietsersbondteam

---

Ontdek alvast

 

Heb je vragen, ideeën, opmerkingen over het fietsbeleid in Brussel, neem dan contact op met onze beleidsmedewerker Thomas Deweer via thomas.deweer@fietsersbond.be