30 Dagen Minder Wagen: het rapport met concrete aanbevelingen

22/09/2022 - Algemeen

Hoe evolueren we naar meer duurzame mobiliteit, wat zijn de drempels en hoe kunnen we die wegwerken? Met deze vraag ging het Netwerk Duurzame Mobiliteit waarvan de Fietsersbond lid is tijdens haar jaarlijkse inspiratiedag op donderdag 22 september aan de slag.

In de spotlight: de eerste editie van de campagne ’30 dagen minder wagen’ die de gehele junimaand 2022 doorging. Tijdens de start van het congres werd het eindrapport van de campagne bezorgd aan Filip Boelaert, secretaris-generaal van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en vertegenwoordigers van Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. Het rapport is samengesteld op basis van de input van de deelnemers en bevat concrete aanbevelingen naar onze beleidsmakers.  

Een eerste succesvolle campagne

Meer dan 6.000 deelnemers schreven zich in voor 30 Dagen minder wagen. Verschillende onder hen vulden ook een uitgebreide vragenlijst in waardoor het mogelijk is om de impact van de campagne dieper te analyseren. Uit de antwoorden blijkt dat een kwart  in staat bleek om de wagen de volledige maand juni aan de kant te laten staan en driekwart van de respondenten geeft aan dat zijn verplaatsingsgedrag is veranderd door de uitdaging. 

De belangrijkste alternatieven voor de auto zijn het openbaar vervoer en de deelwagen. De impact was veel minder op het gebruik van de fiets. Dit is te verklaren doordat velen voordien reeds de goede gewoonte hadden om regelmatig voor de fiets te kiezen en dus niet zomaar meer kunnen fietsen. 

Op naar een duurzame gedragsverandering

Heel wat deelnemers herevalueerden de noodzaak om de eigen wagen te gebruiken. Mensen laten proeven van duurzame mobiliteit maakt dus wel degelijk een groot verschil. Vooral waarom je een auto zou nemen, denk aan comfort en de impact van het weer, worden na de uitdaging als veel minder belangrijk of zelfs onbelangrijk  gezien.

Maar er blijven nog steeds belangrijke drempels in de keuze voor duurzame mobiliteit. Zo lukt het velen om alternatieven te vinden voor het woon-werk verkeer maar is dit minder het geval voor bezoek aan vrienden en familie, en uitstapjes. De belangrijkste uitdagingen die aangehaald worden zijn afstand, aanbod en de kostprijs.

Concrete beleidsaanbevelingen

Deze eerste campagne toont aan dat er heel wat interesse is voor duurzame mobiliteit maar dat het jammer genoeg nog niet altijd even evident is. Daarom deed het Netwerk Duurzame Mobiliteit verschillende concrete beleidsaanbevelingen. Het kan anders!

Benieuwd naar het rapport? Download hier de pdf-versie.

Volgende afspraak met de Vlaamse Overheid is maart 2023. Dan laten ze ons weten welke ingrepen genomen zullen worden om autominderen makkelijker te maken. Laat het rapport hen inspireren!