Aanleg van fietspaden in Ganshoren

Fietsactie uit 2015 in Ganshoren kreeg een vervolg in 2017...

Gemarkeerd fietspad Maria van Hongarije Ganshoren

Tot in 2014 waren enkel drie (hoofd)wegen in de gemeente Ganshoren gedeeltelijk uitgerust met fietspaden, namelijk de Van Overbekelaan (400m in beide richtingen, komende van de basiliek), de Poplimontlaan (200m opwaarts) en de Johann Sebastiaan Bachlaan (50m door woonwijk), goed voor een allereerste kilometer fietspaden. Aan dat beperkte netwerk werd in 2015 plots anderhalve kilometer gemarkeerde fietspaden toegevoegd op de Maria van Hongarijelaan (zowat 750m aan beide kanten), wat de totale lengte fietspaden op het grondgebied naar 2,5 kilometer bracht. Dat was trouwens de reden voor een geslaagde fietsactie van de lokale afdeling op vaderdag met de nodige persbelangstelling!

Van een verdubbeling naar een verviervoudiging...

Gemarkeerd fietspad in beide richtingen Hervormingslaan Ganshoren

In de loop van 2016 kwam daar nog het volledige stuk aan de Hervormingslaan bij, ditmaal over de gehele lengte van die kaarsrechte verbindingsweg met de Tentoonstellingslaan (2 keer 600m), enkel onderbroken door een rondpunt vlakbij het centrum. Dit betekende meteen dat ongeveer 3,7 kilometer markeringen voor fietsers waren aangebracht op de grote assen, waar vrij veel verkeer voorbijkomt. Het sluitstuk volgde voorlopig via 'n verlenging van het bestaande fietspad aan de Van Overbekelaan, na de heraanleg van het rondpunt ter hoogte van het zwembad Nereus en van het kruispunt met de Sint-Martinuskerkstraat. Ganshoren telt voortaan dus 4,3 kilometer fietspaden, zowat vier keer zoveel in nauwelijks drie jaar tijd dus!

De afdeling Brussel-Noord-West wenst dan ook het gemeentebestuur in het algemeen en de plaatselijke inspecteur van de werken in het bijzonder te bedanken voor hun niet aflatende inzet, in het belang van de steeds talrijker wordende fietsers!

GansBike op 1 oktober 2017 aan gemeentehuis van Ganshoren

Op 1 oktober 2017 organiseerde het gemeentebestuur van Ganshoren, op initiatief van de plaatselijke schepen van mobiliteit, een fietswandeling onder de naam GansBike. Enkele moedige fietsers kwamen op die eerste zondag van deze herfstmaand tegen 10u30 naar het gemeentehuis (ingang de Villegaslaan 21-23) om deel te nemen aan een fietstocht van zo een uur langs bestaande veloboxen in de gemeente. Bedoeling van deze tweede editie was vooral om alle deelnemers te sensibiseren, maar eveneens om de verschillende ingrepen ten behoeve van fietsers beter in de verf te zetten. Nadien kon iedereen verdiend genieten van een hapje en een drankje op de vertrekpkaats, waar overigens een overdekte fietsenstalling staat.