Actie Fietseling Oostende 27 September

Veilig fietsen is een grondrecht

Actie 27/09

Beste leden en sympathisanten
Gelet op de heisa in Oostende rond acties op 27 september, hebben we jullie bewust niet opgeroepen om ons te vergezellen. Toch heeft Fietseling Oostende, zoals tientallen andere afdelingen van de Fietsersbond, een actie opgezet want de vele fietsdoden vergen protest.
In de maand september alleen vielen er tot nu toe zes fietsdoden in het Zuiden van West-Vlaanderen, waarvan het zesde dodelijk slachtoffer een meisje van 12 jaar, op 50 meter van haar school. In heel onze provincie vielen in 2020 al veertien fietsdoden. Dus is het niet verwonderlijk dat de vier West-Vlaamse centrumsteden op deze dag een actie kennen (Oostende, Brugge, Kortrijk en Roeselare).
Ter ere van die fietsdoden plaatsten we een ghostbike aan het stadhuis onder een minuut fietsgerinkel, gevolgd door een minuut stilte. Wil je zelf een ruiker, knuffel, boodschapje kwijt, bevestig die dan aan de fiets op een milieuvriendelijke wijze.