Actie voor meer fietsen op Europese treinen

06/10/2020 - Algemeen

Je fiets meenemen op de trein is geen evidentie. Nog moeilijker wordt het als je grensoverschrijdend wil reizen. Op 33% van de Europese snellijnen is het vervoer van fietsen immers volledig verboden, en dat geldt ook voor hogesnelheidslijnen zoals Brussel-Parijs en Brussel-Keulen. Je fiets meenemen internationaal is helemaal verboden of kan alleen met disproportioneel lange reistijden. Dat is niet handig en maakt de combinatie trein & fiets onaantrekkelijk. 

De Fietsersbond is dan ook blij dat op Europees niveau de dingen in beweging komen. Het Europees Parlement is inmiddels voorstander om op elke nieuwe of gerenoveerde trein in heel Europa plaatsen voor minimum acht fietsen te eisen. Deze eis wordt echter niet integraal gesteund door de lidstaten die, samen met de Europese Commissie, een compromis proberen te vinden voor deze vraag.  Pas mét zo’n compris kan er een verplichting komen. 

Om deze eis te ondersteunen zet de Fietsersbond, samen met GRACQ, haar schouders onder de campagne #TrainsForCyclists van de European Cyclists’ Federation. Plaats voor minstens acht fietsen op elke nieuwe of gerenoveerde trein is de eis. Samen met Europese parlementsleden stapte onze nieuwe beleidsmedewerker Dominik Scholz op 24 september 2020 met zijn fiets op de trein in Brussel (zie foto). Een actie die gehoor kreeg tijdens de onderhandelingen op Europees niveau afgelopen week. 

De onderhandelingen tussen de drie Europese instellingen resulteerden op 1 oktober in een compromis, dat de ambitie helaas een groot stuk naar beneden haalt: Slechts vier verplichte fietsplaatsen in alle nieuwe of gerenoveerde treinen. Mocht dit compromis gevalideerd worden - en dat is nog helemaal niet zeker -, is dat een kleine stap in de goede richting. Maar ook niet meer. Ook is dit iets voor de verre toekomst, want pas vier jaar na de inwerkingtreding van de nieuwe verordening moeten de vervoersmaatschappijen rekening houden ermee. Voor de Fietsersbond is dit niet verregaand genoeg om multimodaliteit echt te stimuleren. 

Niets belet de lidstaten die de Europese Green Deal serieus nemen echter om verder te gaan door minimaal acht fietsplaatsen op te leggen aan alle bestaande en nieuwe treinstellen. Of zelfs nog meer plaatsen. België moet deze weg volgen, want ook in ons land zijn er te weinig fietsplaatsen voorzien, internationaal en nationaal. Daarom vraagt de Fietsersbond  aan de kersverse Federaal minister van mobiliteit Georges Gilkinet om het voorstel van het Europees Parlement (acht verplichte fietsplaatsen in alle nieuwe en gerenoveerde treinen) op te nemen in het volgende beheerscontract van de NMBS. Dit is een kans om tenminste in eigen land sneller vooruit te gaan wat betreft de combinatie van fiets en trein.