Alweer een stap vooruit voor een veilig fietsbeleid.

14/02/2021 - Algemeen

Vlaams minister Lydia Peeters kondigde vandaag, samen met haar collega Bart Somers aan dat de schoolroutes in Vlaanderen prioritair aangepakt zullen worden en veiliger gemaakt worden. 

Goed nieuws, zeker weten!

Echt nieuws? Niet echt, want het was al eerder aangekondigd in de plannen van de minister die in oktober werden voorgesteld. Maar ach, daar vallen we niet over. Het is echt goed dat deze stap nu gezet wordt en de lokale besturen de mogelijkheid krijgen om 5 routes per jaar te kunnen aanpakken.

Nieuws? 

Jammer genoeg ook niet echt nieuw. Vanuit de Fietsersbond vragen we al jaren (ja, echt al jaren) dat de fietsroutes naar school in globaliteit aangepakt worden en veilig gemaakt worden.

Het verhaal van de zwakste schakel: veilige schoolroutes

Veilig naar school kunnen fietsen is een prioriteit voor de Fietsersbond. Jong geleerd is oud gedaan. Daarbij moet verder gekeken worden dan de directe schoolomgeving, namelijk naar de route van en naar school. Nog te vaak zorgt een gevaarlijk punt op de route ervoor dat ouders hun kinderen niet naar school durven laten fietsen. We pleiten dan ook al enkele jaren voor veilige schoolroutes.

Op de “gitzwarte strapdag” werd het nog maar eens duidelijk waarom we die vraag al zolang stellen en er blijven op hameren.

Goed nieuws?

Ja dus, zeer zeker.

Het komt er nu, de politieke wil is er, de middelen zijn gereserveerd.
Nu is het aan de lokale overheden en de administraties om de input die ze krijgen ook effectief te realiseren. En ze snel te realiseren.
Nu gaat het even niet over grootse plannen rond fietsbruggen en tunnels die er zeker ook moeten komen.
Maar wel om concrete en snelle aanpassingen om de schoolfietsroutes veiliger te maken.
En zo weer een stapje te zetten in de richting van een fietsveilig Vlaanderen.

Dankzij de steun van onze leden en onze vele vrijwilligers binnen de lokale afdelingen hebben we mee de stem laten horen in dit debat. En ze is gehoord.
Dank je minister Peeters en collega’s.
Laat ons vooral nog veel en snel op deze manier blijven samenwerken.

Wil je ons ook steunen in ons lobbywerk? Word dan vandaag nog lid!