Analyseer je mee het GFR-netwerk?

07/11/2022 - Algemeen

De 19 Gewestelijke Fietsroutes (GFR) waren het eerste officiële fietsnetwerk van Brussel. Vandaag bijna 30 jaar later zijn ze aan een grondige evaluatie toe. De Fietsersbond neemt die taak op zich en slaat hiervoor de handen in elkaar met de (fietsende) Brusselaars. Doe je mee?

De Brusselaars kennen ze wel, de kleurrijke bordjes die fietsers wegwijs maken doorheen de stad. Dit zijn de Gewestelijke FietsRoutes, ook wel gekend als GFRs of ICRs.  Dit eerste officiële Brusselse fietsnetwerk ontstond begin jaren ’90 en bestaat uit 19 routes die alle inwoners van de hoofdstad toegang moet geven op een route dichtbij hun woonplaats en bestemming. En niet onbelangrijk, het waren de fietsers zelf die dit initiatief namen op een moment dat er amper iets bestond.

Op enkele uitzonderingen na werd de route tussen 2009 en 2014 gemarkeerd. De ontwikkeling van fietsinfrastructuur was hier prioritair, maar geraakte nooit afgewerkt. Meer nog, de werken werden stilgelegd in 2016. Vandaag bijna 30 jaar later is er heel wat veranderd. Zo ontstonden er bijvoorbeeld verschillende nieuwe netwerken: FietsGen, Cyclostrades, Fietsknooppunten om er maar enkele te noemen. Maar hoe moet het nu verder met dit GFR-netwerk?

De Fietsersbond kreeg de opdracht om het netwerk te analyseren, indien nodig alternatieve routes te bestuderen en beleidsaanbevelingen te formuleren. Je kan ons op verschillende manieren helpen

  • Deel uit te maken van ons Telraamnetwerk
  • Onze enquête in te vullen en mee te verspreiden (beschikbaar vanaf midden december)
  • Deel uit te maken van onze focusgroep (interesse? stuur een mail naar thomas.deweer@fietsersbond.be)

Telraamnetwerk

Ga je mee met ons en Telraam op zoek naar een antwoord op volgende vragen: Hoeveel fietsers nemen dagelijkse de gewestelijke fietsroutes? Wat is hun verhouding

 ten opzichte van auto's, voetgangers en ander gemotoriseerd verkeer? Op welke tijdstippen piekt het fietsverkeer?

Telraam is een verkeersteller die je voor je raam (met uitzicht op je straat) plaatst. De sensor registreert automatisch alle verplaatsingen in de straat: voetgangers, fietsers, auto’s en zwaar vervoer. Daarbij blijft ieders privacy gegarandeerd. Op die manier krijg je inzicht in het verkeer in je straat, hoe het dagelijks varieert en hoe hard er bijvoorbeeld wordt gereden. Alle metingen zijn terug te vinden op de website www.telraam.net. De inzichten van Telraam gaan ons helpen om fietsroutes te evalueren.
Dankzij de cijfers kunnen we een objectieve analyse doen van het GFR netwerk, een essentiële eerste stap voor de analyse.

Interesse? Check dan eerst even of je aan deze technische vereisten voldoet :

✔️Je hebt een woning met een raam aan de straatkant 
✔️ Deze straat is gelegen op één van de GFR-routes. Niet zeker, dubbel check dan door de volgende stappen te volgen.
✔️Dit raam moet volledig vrij zicht op de straat hebben. Er mogen dus geen verlichtingspalen, bomen of constructies staan, die het zicht blokkeren.
✔️Dit raam bevindt zich op de eerste verdieping en niet op het gelijkvloers. Dit geeft het beste beeld.
✔️Voor dit raam is geen vliegenraam aanwezig.
✔️Je bent bereid om minstens 6 maanden te tellen.
✔️Je beschikt over een wifi-verbinding en stopcontact.

Alle vinkjes afgecheckt? Stel je dan kandidaat vóór 6 december 2022 via deze link. We laten je iets weten begin december of je geselecteerd bent en spreken graag met je af voor de installatieworkshop op maandagavond 12 december 2022 waar je jouw telraam in ontvangst kan nemen en alle nodige instructies ontvangt voor een kwalitatieve en correcte installatie.