Bergensesteenweg op fietsersmaat ?

De Fietsersbond wil een alternatief voor de plannen van het Vlaamse Gewest

Zwart (auto)punt Wittouckstraat omgezet naar zwart (fiets)punt Olmenlaan

Het Vlaams Gewest wil tegen 2020 fietspaden aanleggen langs de Bergensesteenweg in Zuun en Negenmanneke. In een eerste fase worden het zwart punt Wittouckstraat en de Olmenlaan aangepakt. Op het pleintje aan de Olmenlaan komt een omkeerpunt voor autoverkeer om files, opstoppingen ter hoogte van Basic Fit, Action, enz. op te lossen. Niet alleen personenauto’s met klanten en bezoekers maar ook de vrachtwagens voor leveringen zullen daar omkeren om terug de Bergensesteenweg te nemen.

In plaats van het fietspad buiten het autoverkeer om te leiden, wordt het fietspad dwars door het verkeersplein geleid. Dit heeft nare gevolgen voor de toekomstige fietsers:
(1) De fietsers moeten er tweemaal de auto’s en vrachtwagens van de Bergensesteenweg kruisen die manoeuvreren om terug in de andere richting te rijden. Bij drukte en files zal het verkeer er geregeld blokkeren en de doorgang voor de fietsers onmogelijk maken.
(2) De fietsers vanuit de Olmenlaan (wijk Wilderveld) hebben geen rechtstreekse toegang tot het fietspad. Zij moeten door het autoverkeer op het verkeersplein om het fietspad te bereiken.

Van bij het bekendmaken van de plannen in september 2014 heeft de Fietsersbond zijn bezwaar geuit tegen deze voorstellen. Het verkeersplein wordt aangelegd om autoproblemen op de Bergensesteenweg op te lossen. De fietser moet - letterlijk en figuurlijk - buiten deze autoproblemen gehouden worden. Auto’s, vrachtwagens en fietsers mengen op een gewestweg is om problemen vragen.

Alternatief van de Fietsersbond

De Fietserbond dringt aan op een alternatief waarbij de fietsers op eigen bedding omheen het verkeersplein kunnen rijden:
(1) Geen conflictpunten meer met het omkerend auto- en vrachtverkeer.
(2) De fietsers vanuit de wijk Wilderveld krijgen een rechtstreekse en veilige toegang tot het fietspad langs de N6.

Een fietspad buiten het verkeersplein kruist dan enkel - en liefst op verhoogde bedding - het lokale verkeer dat in en uit de wijk Wilderveld rijdt.

Wie gebruikt een veilig, afgescheiden en comfortabel fietspad?

Op de gemeenteraadszitting van 25 februari bracht het gemeentebestuur nogmaals de vrees van wegontwerper AWV naar voor: “Als fietsers om het verkeersplein heen moeten rijden dan zullen ze de infrastructuur niet gebruiken. Dus liever infrastructuur rechtdoor dan die niet-gebruikte infrastructuur.”

De potentiele fietsers langs de N6 zijn niet de wielertoeristen, die hebben hun eigen routes in het Pajottenland. Het zijn niet de gehaaste woon-werkfietsers die snel naar Brussel willen. Zij nemen wel de fietssnelweg langs het kanaal.

Het toekomstige fietsverkeer langs de Bergensesteenweg zal vooral “familiaal” verkeer zijn: jong en oud, ouders en kinderen, naar school, zwembad, sport, park, post, winkels, shopping en allerhande diensten op en rond de Bergensesteenweg.

Waarom zouden zij een veilig en afgescheiden fietspad naast zich laten en op de Bergensesteenweg gaan fietsen?

De N6 van “cars only” naar dagelijks fietsgebruik?

Welke toekomst heeft de fiets langs de Bergensesteenweg in Zuun en Negenmanneke? Het Vlaams Gewest investeert veel geld in de hernieuwing van de Bergensesteenweg en de aanleg van fietspaden: voor de kruispunten Wittouckstraat-Olmenlaan alleen al 2,5 miljoen euro.

In onze regio is het dagelijks fietsgebruik het laagst van heel Vlaanderen. Bovendien snijdt de N6 de gemeente in twee waardoor fietsen naar werk, school, winkel en ontspanning marginaal is. Het fietspotentieel is er. De aanleg van fietspaden zou de zone langs en in de buurt van de N6 de bereikbaar kunnen maken voor de fiets.

De Fietsersbond is dus uitermate blij met het project van het Vlaams Gewest en de gemeente om de ganse zone tegen 2020 te voorzien van fietsvoorzieningen. AWV belooft ons toch “volwaardige infrastructuur voor fietsers”.

In de huidige voorstellen voor de Bergensesteenweg zitten te veel obstakels voor de fietser. Er is nood aan aanmoedigende infrastructuur op fietsersmaat die twijfelaars uitnodigt om de fiets ook eens uit te proberen. Het nieuwe zwart punt aan de Olmenlaan is een valse start voor dit project.