Dikkebusseweg: een gemiste kans?

11/04/2019 - West-Vlaanderen - Ieper

De Ieperse Fietserbond is het Agentschap voor Wegen en Verkeer en de stad Ieper dankbaar dat ze vanaf het begin betrokken was bij het project voor de heraanleg. Helaas stelt de vereniging vast dat enkele belangrijke adviezen inzake fietscomfort en fietsveiligheid in de projectnota niet weerhouden zijn.

Bewoners vroeger betrekken

Filip Boury, secretaris van Fietsersbond Ieper en lid van de Gemeentelijke Begeleidingscommissie Dikkebusseweg (GBC): “We horen dat veel bewoners ontgoocheld zijn over dit plan. Vanaf het begin stelden we dat ook de bewoners beter vroeger betrokken worden om zich uit te spreken over de doelstellingen van de werken en de mogelijke scenario’s.”

Liever 30 km/u

Uit analyses van de huidige situatie blijkt dat deze weg een snelheidsregime van 50km/u met gescheiden fietspaden zou moeten krijgen. Het smalle wegprofiel maakt dit echter moeilijk haalbaar. Het huidig inrichtingsvoorstel is vanaf de Reynaertstraat tot de overweg gemengd verkeer met fietssuggestiestroken, met 50 km/u als maximumsnelheid en daar knelt volgens de Fietserbond het schoentje.

“In het scenario met gemengd verkeer hebben wij van in het begin voor 30 km/u gepleit. Met een snelheidsverlaging van 50 km/u naar 30 km/u verliest de automobilist maximaal één minuut, maar de veiligheid en het comfort van de fietsers verhoogt aanzienlijk. Met een remafstand die bij regenweer tot 12 meter korter is en het lagere snelheidsverschil tussen de fietsers en het andere verkeer, lijkt ons dit de enige juiste keuze”, gaat Filip Boury verder.

Flankerende maatregelen

Fietsersbond Ieper vraagt om in functie van de veiligheid en het handhaven van het snelheidsregime van 30 km/u. ook enkele flankerende maatregelen te voorzien. “Wij vragen om op een gedegen manier te onderzoeken of de ‘stop’ aan de Capucienenstraat – zoals die er tijdelijk was een poos geleden – een permanent karakter zou kunnen krijgen. Daarnaast suggeren wij om via asverschuivingen en aanplanting de maximumsnelheid van 30 km/u. af te dwingen. Belangrijk punt is ook de oversteek aan de Oude Vaart Komen-Ieper. Het wegdek zou daar b.v. verhoogd kunnen worden en een opvallend kleur kunnen krijgen. Op verschillende beleidsniveaus heeft men de mond vol over fietsveiligheid, fietscomfort en het belang om meer mensen op de fiets te krijgen. In dit project kan men bewijzen dat het effectief menens is. Of wordt de Dikkebusseweg dan toch een gemiste kans voor de fietser?” aldus Filip Boury.

UPDATE: bijsturing projectnota

Op de laatste Gemeentelijke Begeleidingscommissie zijn - o.a. op aangeven van de Fietsersbond - enkele bijsturingen aan de projectnota voorgesteld:

  • asverschuiving om de gemotoriseerde snelheden in toom te houden;
  • een verhoogd plateau in ander bestratingsmateriaal ter hoogte van de oversteek aan de oude vaart Komen-Ieper;
  • een soortgelijk verhoogd plateau aan het kruispunt met de Capucienenstraat.

Deze wijzigingen op de projectnota zijn voor de Ieperse Fietsersbond alvast opnieuw een stap vooruit naar een Dikkebusseweg waarin het aangenaam en veilig fietsen is.