Districtsraadsverkiezingen 2018

09/10/2018 - Antwerpen - Deurne

11 maal Deurne fietsdisctrict

In woorden staan alle partijen voluit achter de fiets, maar in de praktijk durft dat al eens tegenvallen. Straten worden nog steeds aangelegd vanuit het standpunt van de auto, bus of tram. Fietsers en voetgangers krijgen letterlijk de restruimte en moeten steeds meer een bochtig parcours volgen of op knopjes drukken om te mogen oversteken.

Als we meer mensen aan het fietsen willen krijgen, is het belangrijk dat politici en wegbeheerders tonen dat fietsers niet de ‘marginalen van de weg’ zijn. Maak van de fiets een evenwaardig alternatief voor de auto. Door systematisch hinderlijke infrastructuurelementen weg te werken. Door de durf om keuzes te maken, waarbij de veiligheid en het comfort van de fietser voorrang krijgen. Ook als men daarbij tegen de haren van een pak mensen instrijkt.

De Fietsersbond Deurne heeft naar aanleiding van de komende districtsraadsverkiezingen een 11-puntenplan opgemaakt. Met deze 11 punten willen we dingen echt zien veranderen in het straatbeeld, met als doel dat de basis fietsinfrastructuur in Deurne tegen het eind van de volgende legislatuur naar een hoger niveau wordt getild.

1. Strikte toepassing van het 30/50/70-principe tegen 2020 
2. Doorgaand en sluipverkeer uit woonwijken halen via circulatieplannen en knippen 
3. Fietspaden voorrangsstrepen geven bij het kruisen van zijstraten 
4. Vervanging van alle kasseiwegen in de komende legislatuur
5. Bredere fietspaden
6. Tweerichtingsfietspaden bij moeilijk oversteekbare wegen 
7. Meer, bredere en beter gemarkeerde fietsoversteken
8. Actieplan voor voldoende en diefstalveilige fietsenstallingen bij winkellocaties 
9. Kruispunten met verkeerslichten fietsvriendelijker inrichten 
10. Opwaardering van de wandel- en fietsdoorsteken 
11. Invoeren van de fietstoets

Alle partijen kregen de kans om met een duidelijke ‘ja’ of ‘nee’ aan te geven welke punten ze willen uitvoeren. Vanaf morgen gaan we via facebook.com/fietsersbonddeurne elke dag dieper in op één van de 11 punten. Op de 12de dag geven we de reacties mee van de politieke partijen die in Deurne op de kieslijst staan.

Fietsersbond Deurne wil na de verkiezingen op een constructieve wijze met het nieuwe districtsbestuur samenwerken om deze punten te realiseren.

Het volledige programma kun je lezen op onderstaande link:

Districtsraadverkiezingen 2018_ 11 maal Deurne fietsdistrict.pdf