Doortocht Boezinge: 'old school' of 'future proof'?

13/04/2019 - West-Vlaanderen - Ieper

Naar aanleiding van de bevraging over de 'Doortocht Boezinge' levert de Ieperse Fietsersbond graag een bijdrage tot een constructief debat. De Fietsersbond ziet dit project als een unieke kans voor de stad om voor een grondige oplossing van de verschillende verkeersproblemen in Boezinge te kiezen.

Verkeersleefbaarheidsplan aangewezen

De Ieperse Fietsersbond is tevreden over de dialoog die het stadsbestuur met de inwoners van Boezinge wil aangaan. De vereniging vindt het evenwel spijtig dat er geen analyse van de huidige situatie voorhanden was en dat er niet een aantal verschillende opties uitgewerkt zijn. In het nieuwe bestuursakkoord is er sprake van de opmaak van een verkeersleefbaarheidsplan voor alle Ieperse deelgemeentes. De Fietsersbond vindt dat dit in Boezinge ook beter gebeurt vooraleer men de doortocht heraanlegt, zodat de vernieuwing deel is van een langetermijnvisie op de hele dorkspkern.

'Old school' of 'Future proof'

Volgens de Ieperse Fietsersbond kan men op twee manieren omgaan met de heraanleg van de doortocht: 

  • 'Old school': minimale correcties aan de huidige situatie aanbrengen
  • 'Future Proof': kiezen voor een grondiger oplossing,
    • uitgaande van de nieuwste inzichten op vlak van ruimtelijke ordening, mobiliteit, gezondheid en milieu
    • met een antwoord op de problemen van vandaag maar ook op die van morgen
    • proactief sturend naar de situatie die we voor de toekomst van Boezinge wensen 

​Het spreekt voor zich dat Fietsersbond Ieper uitgesproken voorstander is van een 'Future Proof'-project. De vereniging hoopt daarin in het stadsbestuur een medestander te vinden.

Doorgaand verkeer: minder en lichter

Een opvallend verkeersprobleem in Boezinge is het teveel aan doorgaand verkeer, ondanks het bestaan van voldoende alternatieven. Daarnaast stelt men vast dat er ook meer en zwaar verkeer (b.v. tractoren met zware aanhangwagens van bouwwerven) ervoor kiest om - ondanks een verbod - door Boezinge te rijden. Het vermoeden is dat het fileprobleem op de Noorderring (N38) en de kilometerheffing op de N8, in combinatie met moderne navigatietechnologie zoals 'Waze', daar belangrijke oorzaken van zijn. Het probleem moet dus breder dan in Boezinge alleen aangepakt worden. 

Fietsersbond Ieper vraagt alvast om het centrum zo in te richten dat vrachtwagens en tractoren er niet meer voor kiezen als doorgangsroute. Daarnaast vindt de vereniging dat de huidige tonnagebeperking duidelijker moet zijn en wil de bond op dat vlak meer handhaving. Een pleidooi voor lichter doorgaand verkeer dus, lichter ook in de betekenis van het stimuleren van de fiets boven de personenwagen.

Maximum 30 km/u

De Fietsersbond gaat volop voor het STOP-principe: Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en Personenvervoer. Dat betekent concreet dat de auto welkom is, maar dat er bij de heraanleg meer aandacht moet gaan naar het stappen en het trappen. Veilig en comfortabel, zodat b.v. de kinderen in alle vertrouwen te voet of met de fiets naar school kunnen, in plaats van met de wagen (zoals dit nu meestal het geval is). Een concreet voorstel is een snelheidsbeperking tot 30 km/u voor alle verkeer. Daarnaast moet een veilige, comfortabele en gezellige inrichting veel minder bewoners en bezoekers voor de auto doen kiezen.

Klinkers kopen

Een heikel punt is de discussie over de materiaalkeuze. De materialen voor de vernieuwde straat moeten volgens de Fietsersbond vooral comfort bieden aan voetgangers en fietsers, maar ook leesbaarheid, voorspelbaarheid en schoonheid zijn belangrijk. Zo moet de fietser b.v. meteen begrijpen dat de doortocht Boezinge geen fietssnelweg is. Daarom stelt de vereniging betonstraatstenen ('klinkers') voor, in combinatie met uitgewassen beton in de bochten. Een terugkeer van de huidige kasseien is uit den boze...

Meer lezen?

Wil je graag de volledige visie van de Fietsersbond op de dorpskernvernieuwing van Boezinge lezen? De integrale tekst met argumentatie en motivatie die het College van Burgemeester en Schepenen en de Fractievoorzitters van de verschillende politieke fracties ontvingen? Dat kan, die lees je hier.