Eén fietsdode per week in Vlaanderen. Maak eindelijk werk van fietsveiligheid!

05/03/2018 - Algemeen

Persbericht n.a.v. Dodenwake 5 maart 2018

Heel wat fietsers komen vandaag samen om het ongeval van 19 februari 2018 waarbij Nikita Everaert (16) is overleden, te herdenken. De samenkomst vindt plaats op het kruispunt gevormd door de Antwerpsesteenweg (N70) en de Orchideestraat in Gent, een kruispunt dat symbool staat voor zovele andere zwarte punten die er vandaag nog zijn.

Samen met Ouders van Verongelukte kinderen en Rondpunt vzw, hamert de Fietsersbond al jaren op het belang van veiligheid, en zal dat blijven doen.

Neem fietsveilige maatregelen voor het kruispunt in Gent

Voor het concrete kruispunt vragen deze organisaties minister Ben Weyts en schepen Filip Watteeuw de volgende maatregelen:

  • een snelle invoering van  conflictvrije lichten
  • een herinrichting waar fietsveiligheid èn fietsvriendelijkheid gegarandeerd zijn
  • een ambitieus, toekomstgericht plan van veilige fietsroutes naar alle Gentse rand- en buurgemeenten.

Wil je mensen verleiden tot de fiets, pak dan de zwarte fietspunten aan

  • Voer op korte termijn conflictvrije verkeerslichtenregelingen in: lichtenregelingen die voorkomen dat gemotoriseerd verkeer in contact komt met fietsers en voetgangers. Maak ze meteen dynamisch (rekening houden met de verkeersstromen) zodat de wachttijden niet aanzetten tot roodlichtnegatie en dus meer verkeersonveiligheid veroorzaken. Haal de kennis waar ze zit: bij Vlaamse en Nederlandse verkeersspecialisten.
  • Stel zwarte fietspuntenlijsten op: er bestaan lijsten van zwarte punten op ons wegennet. Die punten geven een algemeen beeld van verkeersonveiligheid maar  bevatten weinig tot geen informatie over fietsveiligheid in het bijzonder. Wij vragen dat er specifieke aandacht besteed wordt aan fiets-zwarte punten, d.w.z. punten die door fietsers gebruikt worden en gevaarlijk zijn of punten die fietsers vermijden omdat ze te gevaarlijk zijn.
  • Er moet een mentaliteitswijziging komen bij wegbeheerders: van “vlot, duurzaam en veilig” moet het “veilig, duurzaam en vlot” worden. Zolang men voorrang verleent aan doorstroming, zal fietsveiligheid er niet op vooruit gaan.

Meer informatie over de concrete eisen kan je hier vinden. De toespraak van Mikaël Van Eeckhoudt op de dodenwake lees je hier.