Een fietsbeleidsplan voor Lier! Maar het mag iets concreter en ambitieuzer...

11/01/2018 - Antwerpen - Lier

Voor de kerstvakantie werd het fietsbeleidsplan voor onze stad goedgekeurd. Het goede nieuws is dat hiermee de komende jaren wat stappen mogelijk zijn om de fiets een volwaardige plek in onze stad te geven en pijnpunten aan te pakken. Maar de ambitie en keuzes om te groeien tot een echte fietsstad vinden we er nog niet in terug.

Op de gemeenteraad van december werd het fietsbeleidsplan voor Lier 2018-2023 goedgekeurd. Fietsersbond Lier is blij dat hiermee de fiets erkend wordt als volwaardige vervoerskeuze en dat ook mogelijkheden en nodige stappen voor een fietsvriendelijke omgeving worden aangegeven. De fiets wordt hier als een positieve oplossing benaderd.

In onze visietekst hadden we er reeds op aangedrongen dat een beleidsvisie zou worden uitgewerkt. We hebben dan ook zelf de kans gekregen om elementen aan te brengen, zoals het belang om duidelijke routes uit te werken en de positieve invloed van fietsgebruik op de lokale handel. Ook specifieke positieve elementen als een fietsbeloonsysteem, dat in Bonheiden op korte termijn tot sterke resultaten leidde, zien we graag gauw gerealiseerd.

 
 

Toch blijft het plan op vele vlakken te voorwaardelijk. Veel zaken zullen nog worden bekeken of onderzocht, waar dit plan net de kans was om concrete beleidslijnen uit te zetten om de komende jaren in de praktijk te brengen. Het STOP-principe zal ‘zoveel mogelijk’ gehanteerd worden, maar is eigenlijk essentieel als leidend principe te hanteren in de hele stad en zeker na te leven in elke heraanleg.

Wat betreft de kansen voor de lokale handel en kernverdichting, had dit sterker en concreter gemogen. Door bijvoorbeeld de Economische raad te betrekken, had mogelijk een integraal plan voor de fiets in de handelskern ingewerkt kunnen worden. Ook op andere domeinen zou bij grensoverschrijdend denken de fiets wel eens een interessante oplossing kunnen blijken.

 
 

De doelstellingen blijven weinig ambitieus voor de gestelde termijn. De nood aan fietsenstallingen bijvoorbeeld blijkt op heel wat plaatsen een pak groter dan met een stijging van 20% op te vangen is. De evoluties op vlak van fietsen en fietsgebruik zijn zich in sneltempo aan het realiseren. Met de komst van verschillende fietsostrades zal dit in Lier ook zeker nog versnellen. En als het plan een echte modal shift wil bereiken, moet het voorzien zijn op nog meer groei van fietsgebruik en inspelen op de toenemende diversiteit aan fietsen en fietsers. Het valt te vrezen dat het plan op deze vlakken snel zal ingehaald worden door de realiteit.

We hopen dan ook dat de praktijk een pak verder gaat dan de vooropgestelde ambities. Met een grondige kosten-batenanalyse, waar fietsinvesteringen vaak meer blijken op te brengen dan ze kosten, kan Lier dan mogelijk toch stappen zetten om een echte fietsstad te worden.

 

Lees het volledige goedgekeurde fietsbeleidsplan 2018-2023 via stad Lier.