Fiets-o-strade

09/11/2017 - Antwerpen - Deurne

Wouter Haecklaan

In de loop van 2018 start het district Deurne met de heraanleg van de Wouter Haecklaan in Deurne-Zuid. Tegelijk zal de stad Antwerpen en de BAM langs de E313 een stuk van de F107 fietssnelweg worden aangelegd. De F107 moet Deurne met Wommelgem verbinden om dan in Ranst aan de sluiten op de F5 langs het Albertkanaal. 
De plannen van het stuk Wouter Haecklaan kan u hieronder op de site van het district raadplegen.

Wij zijn alvast tevreden dat de fietssnelweg 4 meter breed is geworden. We vragen eigenlijk om 6 meter, maar als je weet dat er in de provincie vele stukken fietssnelweg liggen van maar 3 (!) meter breed, is dit een vooruitgang.

De oversteek over de Sterckshoflei blijkt echter een geklungel te worden. In de eerste versie liep de fietsostrade mooi over in de Vaartweg (zoals nog te zien op de infoborden onderaan het nieuwsbericht van het district). In de 2de versie werd een grote bocht met een fietsoversteek vlak naast de brug getekend (nog te zien in het 'definitieve' ontwerp onderaan het nieuwsbericht). Men beseft dat deze overgang vlak naast de brug qua zichtbaarheid een ramp is. Daarom wordt momenteel een 3de versie getekend waarin de oversteken voor elke rijrichting uit elkaar worden gehaald en via 4 bochten elk aan een andere kant van de Vaartweg worden gelegd. Blijkbaar wordt dit gedaan om de vrachtwagens van de ALDI niet in de weg te zitten. Dit houdt meteen in dat de Vaartweg niet wordt aanzien/ingericht als het verlengde van de fietssnelweg. Wat voor nut heeft deze investering dan? Van zodra stad en BAM een obstakel op hun weg vinden, wordt onmiddellijk terug de kaart van het autoverkeer gekozen. Dit maakt dit stuk fietssnelweg tot niet meer dan een PR-stunt voor de in aantocht zijnde verkiezingen.

Fietsersbond Deurne vraagt dan ook met aandrang dat de fietssnelweg meteen wordt doorgetrokken tot in de Vaartweg en dit volgens het eerste en nog steeds beste ontwerp. 
Aan het district vraagt de Fietsersbond ook, dat in afwachting van de fietsbrug over de Ruggeveldlaan, de doorsteek tussen de Vaartweg en Nieuwe Donk op korte termijn fietsvriendelijk wordt gemaakt (nl. breder en gelijkgronds).