Fietsers meer risico op een dodelijk ongeval?

22/06/2020 - Algemeen

Reactie Fietsersbond op onderzoek VIAS

Met welke vervoermiddelen verplaatsen we ons het meest en hoeveel kans op ongevallen hebben we daarbij? Dat onderzoekt VIAS jaarlijks en publiceerde vandaag de resultaten. De voornaamste conclusie voor de veiligheid van fietsers? Fietsers lopen veel meer risico op een dodelijk ongeval dan automobilisten. Tenminste, als je het per afgelegde kilometer bekijkt. Maar het blijkt al veel minder te zijn als je het per aantal minuten per verplaatsing of per verplaatsing op zich bekijkt.

 

We kunnen niet zeggen dat deze conclusie nieuw is voor ons, dus eerst even deze zijsprong. De voorbije weken waren er nog meer onderzoeken die de pers haalden. Eentje ervan wees erop dat veel fietsongevallen nooit in de statistieken terechtkomen, omdat er geen andere betrokkene is. Dit zijn de zogenoemde ‘eenzijdige ongevallen’, die gaan bijvoorbeeld over fietsers die vallen door een slecht geplaatst paaltje of een put in het fietspad. Bij deze ongevallen is niemand anders betrokken, dus komen ze ook niet in de statistieken terecht. En dus ook niet in dit onderzoek dat VIAS  vandaag presenteerde. Wat we hiermee vooral willen benadrukken: onderzoeken en statistische berekeningen zijn relatief. Je zou uit het VIAS-onderzoek wel gekke conclusies kunnen trekken, zoals bijvoorbeeld dat  je 3,5 keer meer kans hebt op een dodelijk fietsongeval als je op zondagochtend met je fiets om verse pistolets en koffiekoeken gaat. Je hebt toch geen onderzoek nodig om te weten dat dat gewoon niet klopt?

 

Wat wordt  dan wél duidelijk uit dit onderzoek? Ook daar geen nieuws: Het belang van veilige infrastructuur voor fietsers - waar de Fietsersbond al jaren om meer investeringen vraagt. Want onveilige infrastructuur is één van de  elementen die Vlamingen en Brusselaars ertoe brengen om toch niet op de fiets te stappen.

 

Nochtans  zit de fiets als vervoersmiddel wel degelijk in de lift -zeker tijdens de coronatijd. Op gemeentelijk niveau en in het Brusselse Gewest worden duidelijke keuzes gemaakt en stappen gezet. Maar in Vlaanderen blijft het stil, op een ‘Blijven fietsen’ campagne en een beetje subsidies voor lokale initiatieven zoals fietsenstallingen of wegmarkeringen. Maar grote stappen worden voorlopig nog niet genomen, terwijl er zwart op wit flinke ambities voor  fietsinfrastructuur in het regeerakkoord staan: een historisch investeringsprogramma met een groeipad tot 300 miljoen euro per jaar. 

 

Waar wachten jullie op, beste politici?

Het momentum is er. Het staat in het regeerakkoord. De budgetten zijn gereserveerd. Pak door, voer uit. Zet druk op administraties en alle betrokkenen om er echt werk van te maken.
Enkel zo kan er echt een verschil komen op het terrein. En kunnen fietsers, man of vrouw, 65+ met een elektrische fiets en met of zonder helm, eindelijk echt veilig fietsen!