Fietsersbond afdeling in de kijker: Aalst

13/11/2019 - Algemeen

De Fietsersbond is de belangenbehartiger van alle fietsers in Vlaanderen en Brussel. Met 23.000 leden en 900 vrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor veilig fietsen, voor een echt fietsklimaat. Elke maand zetten we één van onze afdelingen in de kijker, deze maand is dat Aalst! Wil je je ook graag inzetten in jouw buurt voor de fietsers, dat kan! Je vindt hier alle info.

Met hoeveel zijn jullie in de afdeling?

Wij zijn met een vaste ploeg van 8 vrijwilligers die de taken zo goed als mogelijk verdelen, vermits de meesten onder ons nog een actieve dagtaak hebben, en een aantal onder ons ook nog een gezin met kinderen.

Wanneer zijn jullie opgestart?

Ooit, in een lang verleden was er een ploeg opgestart, maar uiteindelijk is die wat stil gevallen, maar in de winter van 2013-2014 is er een herstart gebeurd.  Van de mensen die toen het heft in handen hebben genomen zijn er nog een paar gebleven, en hebben somigen onze groep verlaten door familiale redenen, job of gewoon door ergens anders te gaan wonen. Wat niet wil zeggen dat we elkaar niet meer horen/zien , want uiteindelijk zijn wij ook een groep vrienden geworden.

Wat willen jullie graag veranderen voor fietsers in jullie stad?

Aalst is een levendige stad, en zoals in vele steden heeft de auto nog steeds een heel prominente plaats.  Het is niet onze wens om deze uit de stad te bannen, maar de voorbeelden van Kortrijk of Mechelen zijn ons inziens goed haalbaar in onze centrumstad.

Er zijn ideeën die de ronde doen, maar de communicatie in deze legislatuur zijn iets minder vlot, dus hopen we ten stelligste dat binnen de kortste keren de volledige binnenstad, dus alle straten, fietsstraat wordt.
Ook invalswegen naar parking ed., zodat Aalst een duidelijk leesbare stad wordt voor elke weggebruiker, maar daarnaast ook een leefbare stad voor elke bewoner, handelaar en bezoeker.
Want zeg nu zelf, een leuk terasje doen ip een mooi groen plein waar iedereen veilig en rustig naartoe geraakt, wie kan daar nu neen tegen zeggen?

Wat is jullie strafste actie tot nu toe?

Enkele jaren geleden hielden we een fakkeltocht, omdat de beloofde verlichting op een belangrijke fietsweg die dagelijks door 100-den scholieren werd genomen uitbleef.  Niet veel later was er dynamische verlichting wat het fietspotentieel op die route ook drastich heeft doen toe nemen.

Ook waren wij al jaren vragende partij voor een tunnel waar de Leirekensroute F27 de Moorselbaan (een gewestweg waar 70mag gereden worden) kruiste.  Wij zijn dan ook blij dat vorig jaar, met een mooi subsidiedossier, de stad deze tunnel heeft aangekondigd en dat de voorbereidende werken dit jaar al zijn opgestart.

En dan was er in september de mooie spitstest, waarbij we zeker voor de drijfkracht van de afdelingen Affligem, Haaltert en Erpe-Mere bedankten. We haalden de pers met paginagrote artikels, en hebben ook hier bewezen dat de fiets onder de spits zeker een evenwaardig, of zelfs sneller, vervoersmidel is.

Wat staat er nog op het programma binnenkort?

Naar jaarlijkse gewoonte houden we eind januari onze nieuwjaarsreceptie, waar elke Aalsterse fietser welkom is.  Het moment om te netwerken en naar opmerkingen van medefietsers te luisteren.
Ook zullen we proberen onze Wist-Je-Datjes verder uit te werken, een taak die meer werk vraagt dan gedacht, maar we doen ons best.
Communicatie en educatie blijft hoog op onze to-do lijst staan. Een kindvriendelijke fietsomgeving, fietseducatie op autoloze zondag, schoolstraten en fietsstraten ondersteunen.
We hebben ook regelmatig structureel overleg met de dienst mobiliteit, en hopen ook op een regelmatig communicatiemoment met het stadsbestuur en in bijzonder de schepen van mobiliteit.