Fietsersbond Halle wil Parklaan omvormen tot fietsstraat

18/02/2016 - Vlaams-Brabant - Halle

Fietsersbond heeft een concreet plan klaar om de Parklaan om te vormen tot de eerste fietsstraat van Halle. Hierdoor ontstaat er een veilige en directe fietsverbinding naar en van het stadscentrum en kunnen scholieren en kinderen veilig naar school. Een kleine maar belangrijke ingreep met grote voordelen voor iedereen.

Waarom een fietsstraat?

Halle heeft momenteel nog geen enkele fietsstraat. Vorig jaar bevestigde het stadsbestuur op de gemeenteraad dat ze werk wil maken van fietsstraten. Fietsersbond Halle stelt voor om op korte termijn de Parklaan als eerste echte fietsstraat in Halle in te richten.

Een fietsstraat is een straat ingericht op maat van fietsers. Auto’s mogen er doorrijden, maar moeten achter de fietsers blijven. Deze mogen de ganse breedte van de weg gebruiken in beide richtingen. In heel wat steden bestaan reeds fietsstraten en het effect is heel duidelijk: overal stijgt het aantal fietsers aanzienlijk. De snelheid van het autoverkeer neemt af waardoor het ongevalsrisico sterk beperkt wordt.  Maar het is ook een signaal dat fietsers in de stad welkom zijn in plaats van gedoogd te worden.

De Parklaan is uitermate geschikt om het statuut van een fietsstraat te krijgen, maar moet wel heringericht worden. Enkel een bord ‘fietsstraat’ plaatsen is niet genoeg. De rijweg wordt meestal rood gekleurd om goed aan te duiden dat het niet over een gewone rijweg gaat. Daarnaast is er ook nog een aparte en bredere ruimte voor voetgangers. En ook daar is er in de Parklaan nood aan.

Veiliger schoolomgeving

Momenteel is zowat de ganse breedte, op twee smalle voetpaden na, voorzien voor auto’s. Voor fietsers is er geen plaats en fietsen in de tegenrichting is er zelfs verboden. Met een beperkte herschikking van de parkeerplaatsen kan er meer ruimte worden gemaakt voor de actieve weggebruikers. Een Kiss-en-Ride zone kan ingericht worden op de Leide voor mensen die met de auto hun kinderen willen afzetten in de buurt van de school. De parking aan de Willamekaai is eveneens op wandelafstand van de scholen (via het brugje) en kan gebruikt worden voor kort parkeren. Op deze manier wordt de schoolomgeving meteen een pak veiliger.

Fietsen door het park verbieden

Sedert enkele jaren is fietsen door het park toegelaten. Sommigen vinden dat fietsers beter verbannen worden naar het park, in plaats van volop gebruik te kunnen maken van de Parklaan.

Absoluut geen goed idee, vindt Fietsersbond Halle. Een park is bedoeld om te wandelen, te kuieren, te rusten en is dus geen ideale plek voor fietsers. Een fietsweg door het park zou het al kleine park nog verder inperken en zo’n weg zou niet verhard kunnen worden. In de winter en ’s avonds is het niet of weinig verlicht. Ook kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan als fietsers het park weer uitrijden. Nee, behoud het park voor wandelaars en geef de fietsers de ruimte die ze verdienen.

Niets dan voordelen

De Parklaan als fietsstraat inrichten heeft niets dan voordelen. Door een betere inplanting van parkeerplaatsen kan het autoverkeer vlotter, maar trager door de Parklaan. Meer kinderen en ouders worden gestimuleerd om voor de fiets kiezen op weg naar school. Dat kan de filedruk tijdens het begin en einde van de scholen doen afnemen. Het stadsbestuur is nu aan zet om zo snel mogelijk deze eerste fietsstraat voor Halle in te richten.