Fietsersbond Ieper stelt kansennota voor

30/01/2018 - West-Vlaanderen - Ieper

Wordt Ieper dé fietsstad van Vlaanderen?

Een beetje ambitieus zijn, is niet ongezond. Volgens de Ieperse Fietsersbond heeft de stad Ieper de voorbije jaren enkele stappen voorwaarts gezet op vlak van fietsveiligheid en -comfort, maar liggen er nog veel kansen voor het grijpen. Op 30 januari 2018 stelt de vereniging haar kansennota 'Kansen om van Ieper dé fietsstad van Vlaanderen te maken' met een ludieke actie voor.

Mobiliteitsplan

De Fietsersbond ziet muziek in het ontwerp van mobiliteitsplan voor de stad, waar de volgende legislatuur over beslist zal worden, maar maakt ook enkele kritische kanttekeningen:

“Het mobiliteitsplan moet passen in een mobiliteitsvisie. Die visie moet vervolgens uitmonden in een meerjarenplan. Het moet ervoor zorgen dat de infrastructuur en inrichting voorspelbaar zijn (eenvormig per type weg) – en dus veiliger – voor alle weggebruikers. Ook qua materialen moet er een keuze gemaakt worden die niet in elke straat anders is en die vlot berijdbaar is voor fietsers.
Aanvullend op dit plan suggereren wij een netwerk voor het lokaal vrachtverkeer, dat de stad, dorpen en buurten vermijdt en veilige fietsoversteken heeft. We dringen daarnaast ook aan om de goedgekeurde fietscomfortvisie prioritair uit te werken voor de binnenstad”
, zegt Filip Boury, secretaris van Fietsersbond Ieper.

Een nieuw voorstel dat gegroeid is, vanuit de evaluatie van het ontwerp van ‘steegjesplan’ voor Ieper is het FIETSNET+:

Filip Boury: “Voor de onzekere fietsers, zoals gezinnen met kinderen of ouderen, willen we een veilig (fietsers prioritair, veilige oversteken), comfortabel en bewegwijzerd netwerk, dat de drukkere straten vermijdt. Dit netwerk kiest niet voor de snelste, maar voor de veiligste verbinding.”

Stationsomgeving

Verder vraagt de Fietsersbond een ernstige evaluatie van de recent vernieuwde stationsomgeving. Naast de vele verbeteringen voor de zwakke weggebruiker, liggen er toch nog enkele kansen. De Ieperse Fietersbond heeft daarrond een waslijst met suggesties:

Johan Vanhaverbeke, voorzitter Fietsersbond Ieper: “Naast een algemene vraag om een vlottere doorstroming en om duidelijker de plaats voor de fietsers aan te geven aan het Colaertplein, vragen we een verbetering en verduidelijking van het kruispunt Capronstraat-Oude Vaartstraat-Scholierenpad.
Doorn in het oog is wel de zogenaamde ‘druppelrotonde’. Dit is voor veel weggebruikers een problematisch en onduidelijk kruispunt. We vragen als Fietsersbond Ieper om van deze druppelrotonde een volwaardig rondpunt met fietspad voor de fietsers te maken en de situatie voor de wagens te behouden. Op die manier is duidelijk wie waar moet rijden en ondergraaf je de oorspronkelijke mobiliteitsvisie op de verkeersdoorstroming niet.”

Binnenstad

Los van kansen voor betere infrastructuur vraagt de Fietsersbond meer aandacht voor het onderhoud van de fietspaden. Daarnaast heeft de vereniging nog enkele voorstellen voor de inrichting in de binnenstad:

“Voor de smallere winkelstraten in de binnenstad geldt er eenrichtingsverkeer voor wagens en dubbelrichting voor fietsers. Vaak komen de fietsers echter in de verdrukking. Daarom is het voorstel om van deze straten fietsstraten te maken. Dat wil zeggen dat wagens daar fietsers niet mogen inhalen. Voor de fietsers in tegenrichting kan dan een afgescheiden (verhoogd tot voetpadniveau) strook voorzien worden”, zegt Jeroen Pollet, één van de vier Ieperse Fietsersbondtrekkers.

Andere voorstellen

Andere voorstellen gaan over kruispunten van grotere wegen, invalswegen zoals de Zonnebeekse- en de Dikkebusseweg, oversteken en rotondes.

Geert Schotte, medetrekker van de Fietsersbond: “We pleiten eigenlijk overal voor duidelijkheid en leesbaarheid. B.v. de invalswegen: het zou een goede zaak zijn om die allemaal op dezelfde manier in te richten. Hetzelfde voor de rotondes: ik denk dat Ieper zowat alle bestaande types van rotondes heeft. Dit moet een aandachtspunt zijn in de toekomst.”

Meer weten?

De volledige nota werd in de voorbije weken aan alle Ieperse politieke partijen bezorgd ter inspiratie voor de opmaak van hun programma voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wil je ook alle details kennen? Bekijk de volledige kansennota.