Fietsersbond vraagt duidelijkheid over mondmaskers voor fietsers

20/08/2020 - Algemeen

Vanuit de Fietsersbond keken we, samen met onze leden, uit naar de persconferentie rond de beslissingen die de nationale veiligheidsraad nam op 20/08/2020 over de Covid-19 (corona) maatregelen. Waarom? Omdat we helderheid willen voor alle fietsers die over gemeente- en provinciegrenzen fietsen.  

De voorbije weken was één ding heel duidelijk: Er is geen eendracht van commando op vlak van maatregelen rond fietsen met of zonder mondmasker. In de ene provincie is het een verplichting voor alle fietsers die niet sportief fietsen, in het andere gewest is het enkel nodig als er veel volk op de straat is. Steden en gemeenten blijven duidelijk aan zet om te beslissen of het nodig is of niet. De willekeur bij die beslissingen kunnen we alleen maar vaststellen en betreuren. 

De Fietsersbond begrijpt dat er verregaande maatregelen nodig zijn om het virus tegen te gaan. Maar wat we, net als heel veel andere sectoren, vragen aan de overheid is een eenvormigheid en duidelijkheid:

  • Maak geen onderscheid tussen de functionele (van huis naar school/winkel/werk) en sportieve fietser
  • Werk een eenduidige regel uit voor heel België: in alle gewesten, provincies en gemeenten 

De scholen gaan open op 1 september. Daarom vooral hebben heel wat ouders nu meer dan ooit nood aan duidelijkheid over hoe ze hun scholieren met de fiets naar de school zullen laten trekken binnen twee weken. Geef ons en de ouders daarom heel snel een duidelijk perspectief. 

Wij herhalen onze eerdere communicatie: is het heel druk, fiets je met iemand buiten je bubbel, of kruis je veel voetgangers en fietsers: zet dan je mondmasker op. Op een jaagpad of rustige fietsroute zonder ander fietsers lijkt ons een verplicht mondmasker een overkill.

Meer duidelijkheid zorgt voor meer draagvlak. Hier gaan we voor. 

Fietsende groet.