Fietsnieuws uit Brussel - augustus

01/09/2022 - Algemeen

Er beweegt weer heel wat in Brussel op het vlak van fietsbeleid. Het is dus hoog tijd voor een kort overzicht van het belangrijkste lokaal nieuws de afgelopen weken:

Markering van de fietsknooppunten

Je hebt het misschien al opgemerkt, overal in Brussel verschijnt de bewegwijzering voor fietsknooppunten. Het netwerk voornamelijk gericht op recreatief fietsen bestaat in alle Vlaamse provincies, enkel Brussel ontbrak nog. 

Daar komt nu dus verandering in. Met dank aan de geëngageerde Brusselse fietsers die in volle Coronapandemie met BikeNode.Brussels de routes uittekenden. Dit initiatief werd opgepikt door Brussel Mobiliteit en Visit Brussels. 

De planning is om tegen eind oktober de bewegwijzering af te werken. Maak je dus maar op voor een fijne najaarsfietstocht eind dit jaar in onze hoofdstad. 

Herinrichting as Brouckèrelaan - Beeckmansstraat Ganshoren

De gemeente Ganshoren plant de herinrichting van de as Louis De Brouckèrelaan – Pieter Goedefroylaan - Koningin Fabiolaplein – Sergeant Sorensenstraat – François Beeckmansstraat. Deze as verbindt de Keizer Karellaan met de Wereldtentoonstellingslaan en loopt door het centrum van de gemeente. Vandaag krijgen deze straten heel wat transitverkeer te verwerken, dit terwijl er zich hier zich verschillende crèches, scholen, een bibliotheek en het zwembad van Ganshoren bevinden. 

Eerder werd in openbaar onderzoek een eerste projectvoorstel voor herinrichting voorgesteld. De reactie was duidelijk, het project voldeed niet aan de verwachtingen van de buurtbewoners, voetgangers en fietsers. Er is nood aan kwalitatieve ruimte en meer veiligheid voor kinderen en de meest kwetsbare weggebruikers. Groot was onze verontwaardiging dan ook toen we vernamen dat de gemeente Ganshoren opnieuw een vergunning heeft aangevraagd zonder verdere dialoog. Ditmaal ging de procedure immers niet via een openbaar onderzoek maar via een artikel 191 waardoor er niet langer de mogelijkheid is om op de plannen te reageren.

Na analyse van de nieuwe plannen zien we dat ze nog steeds tekortschieten: smalle fietspaden en voetpaden, geen maatregelen om het transitverkeer te verminderen, ... Samen met onze lokale groep Fietsersbond Gracq Noord-West, de Gracq en WALK.Brussels schreven we Pascal Smet, Staatssecretaris bevoegd voor stedenbouw, aan. Als verantwoordelijke voor de instanties die vergunningen uitleveren, vragen we hem met aandrang om het project dat voorligt te weigeren. Deze as is te belangrijk, er is nood aan een lange termijn visie die ten volle de kaart trekt van de buurtbewoners, voetgangers en fietsers.

Lees het officieel schrijven hier

Circulatieplan Vijfhoek

Sinds 16 augustus is de Brusselse Vijfhoek, het centrum van Brussel, een autoluwe wijk #GoodMove.

Onze conclusies tijdens de eerste weken zijn dat het voor vele automobilisten het toch nog even zoeken is. Op de belangrijkste punten met gewijzigde inrichting proberen stewards en politie automobilisten zo goed mogelijk wegwijs te maken. Niet alle borden worden immers vandaag reeds gerespecteerd. Vaak met opzet, al kan de signalisatie hier en daar zeker beter. Deze wordt momenteel volop bijgestuurd.

Het is nog afwachten hoe het allemaal zal evolueren. Maar als fietsers zien heel wat opportuniteiten. Immers, minder transitverkeer = meer #ruimtevoordefiets.

Hoewel het voor veel buurtbewoners vandaag al verbetering merkbaar is, blijft een belangrijk pijnpunt de Vlaamse Poort en bij uitbreiding de Dansaertstraat. Door het autoverkeer naar deze as en dit punt te leiden, wordt duidelijk hoeveel auto's wel niet gedurende de dag in de stad vertoeven. De gemotoriseerde verkeerschaos is op dit punt vandaag groot. Met het collectief Picnic the Bridge werken we volop aan een voorstel om ook dit punt en bij uitbreiding heel de kanaalzone leefbaarder te maken. 

Picnic The Bridge #02

Analyse van de autoluwe wijk Vijfhoek door stadsbeweging Bral mee ondertekend door de Fietsersbond

De modal shift in Brussel

Overal in België lijkt de modal shift ingezet, men kiest steeds vaker voor de fiets in plaats van voor de auto. Maar in Brussel zijn de cijfers het indrukwekkendst! Brusselaars rijden 40 procent minder kilometers met de auto dan in 2019. Fietsers leggen dan weer drie keer meer afstand af.

Ontdek alle data hier

Volg live de telpalen die het aantal fietsers registreert

MyBike.Brussels in heel België

Als Brusselse fietsers kennen we allemaal MyBike.Brussels, het fietsregistratieplatform van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Dankzij dit platform kan je je fiets registreren en identificeren met behulp van een sticker om zo het risico op diefstal en heling te verkleinen en de fiets sneller terug te vinden. 

Het platform geldt als inspiratie voor de rest van het land. Er komt een nationaal fietsregister op federaal niveau. Een belangrijke stap tegen fietsdiefstal: als je je diefstal van je geregistreerde fiets doorgeeft kan deze vanaf begin volgend jaar nu in heel België teruggevonden worden - niet langer enkel in Brussel! Er is nog meer nodig om van de strijd tegen fietsdiefstal een echte prioriteit te maken maar dit is alvast een belangrijke stap.

Nieuw, landelijke stysteem voor fietsmarkering op komst: hoe zal het werken?

Herdenking Lieve Polet

Op 29 juli, exact een maand na het tragisch fietsongeluk, bracht de Brusselse fietsgemeenschap een hommage aan Lieve Polet. Lieve was jarenlang lid van de Fietsersbond en heeft heel haar leven gefietst. 

Herbeleef de herdenking met dit filmpje

Critical Mass eert overleden fietsster uit Neder-over-Heembeek