Fietsoversteekplaatsen op de Zoutleeuwsesteenweg

08/04/2019 - Limburg - Sint-Truiden

Fietsoversteek

Op de Zoutleeuwsesteenweg werden onlangs de fietsoversteekplaatsen tussen fietsknooppunten 135 en 188 aangepakt. Naast het vernieuwen van de markering werden ook paaltjes geplaatst om een wegversmalling te creëren. Door deze wijzigingen worden automobilisten extra gestimuleerd om de snelheid te matigen en aandacht te hebben voor de zwakke weggebruiker.

Als Fietsersbond zijn we zeer verheugd met deze kleine ingreep die de veiligheid van de recreatieve fietser en wandelaar ten goede komt. Met de start van de bloesemperiode en paasvakantie zal menig fietser en wandelaar gebruik maken van de oversteekplaatsen aan de Zoutleeuwsesteenweg.

Moordstrookjes

Toch kraaien we niet te snel victorie en willen we de aandacht van het stadsbestuur vestigen op de kwaliteit van de fietspaden aan de Zoutleeuwsesteenweg. Deze voldoen niet langer aan de huidige normen en vallen perfect onder de noemer ‘moordstrookje’, zeker het eerste gedeelte vanaf de rotonde aan Stayen.

Wij pleiten voor het aanpassen van de fietspaden aan de huidige normen (correcte breedte, juiste ondergrond, vrijliggend…) zodat de functionele fietser vanuit Wilderen, Booienhoven en zelfs Zoutleeuw het centrum van onze stad langs de Zoutleeuwsesteenweg op een veilige en vlotte manier kan bereiken.