Fietsstraten, Fietszones en artikel 40 ter.

12/02/2020 - Algemeen

‘450 straten zijn te smal om een fietser in te halen’, zo blijkt uit een gigantische oefening die de vrijwilligers van het Gents Milieufront in Gent deden. Maandenlang hebben ze de effectieve breedtes van de Gentse straten in kaart gebracht, via GIS op de computer en op het terrein. Dikke proficiat aan alle vrijwilligers (waaronder ook Fietsersbond vrijwilligers) om dit vele werk zo nauwgezet uit te voeren ! We juichen dit soort opmetingen hard toe. Fietsersbond Antwerpen en Antwerpenize gingen hen voor en deed eerder al hetzelfde in Antwerpen.  Waarom? Er zijn alsmaar meer fietsers in de kernen van alle centrumsteden, maar er rijden nog altijd teveel auto’s in onze woonwijken (ook in Brussel). Bovendien is er overal een gebrek aan respect voor de zone 30. Voor de Fietsersbond is de handhaving daarvan cruciaal. Alsook het verlagen van die autodruk. Kunnen fietsstraten en fietszones de oplossing bieden? Soms wel, soms niet. Je leest het hieronder. 

 

Autodruk moet omlaag

Er rijden nog altijd teveel auto’s in onze woonwijken. Het verlagen van de autodruk is cruciaal. In steden en gemeenten waar een circulatieplan ingevoerd wordt, met slimme knips en een duidelijke keuze om doorgaand verkeer niet meer door woonwijken te laten rijden, is het subjectief veiligheidsgevoel bij fietsers veel groter.

 

Artikel 40 ter:

In de wegcode bestaat al lang een regel dat een bestuurder een fietser binnen de bebouwde kom pas kan inhalen als er een zijdelingse afstand van 1 m wordt aangehouden. Heel wat van onze afdelingen hebben al hierrond actie gevoerd (‘geef mij mijn meter’ in Aalst, de stokbroden actie in Turnhout, …). Om ook minder assertieve fietsers op de fiets te krijgen (en te houden) is het belangrijk dat ze zich veilig en comfortabel voelen. De 1-meter-afstandsregel is daarvoor cruciaal. Handhaving en sensibilisering hierrond zijn voor de Fietsersbond heel belangrijk. Zet hier op in en voor veel fietsers zal het veiliger aanvoelen.

 

Wanneer een fietsstraat?

Een fietsstraat is een erg nuttig instrument bij drukke fietsassen die passen in een breder fietsroutenetwerk. Maar, niet elke straat komt in aanmerking om een fietsstraat te zijn. In het cahier van Fietsberaad rond fietsstraten staan duidelijke voorwaarden om tot een fietsstraat te komen. Erg druk autoverkeer (ventwegen Louizalaan in Brussel) en te lange fietsstraten (Trekweg in Mariakerke/Gent) maken duidelijk dat het systeem niet overal toepasbaar is. Bovendien is ook in de fietsstraten een handhaving voor snelheid en niet inhalen enorm belangrijk en ontbreekt het nog al te vaak.

 

Fietszones

De fietszones zijn een aaneenschakeling van fietsstraten. Een makkelijkere en goedkopere oplossing voor de wegbeheerder om alles duidelijk te maken met enkele borden in plaats van een bord per straat en kruispunt. Op zich niet slecht. Maar ook hier gelden de harde voorwaarden om het te kunnen invoeren (lage auto intensiteit en een handhaving van snelheid en inhaalverbod voor auto’s).