Fietsvriendelijke Luikerstraat

26/03/2019 - Limburg - Sint-Truiden

Wekelijks ga ik met de fiets richting Brustem om bij ‘De (H)Eerlijke Hoeve’ lekker ambachtelijk brood te kopen. De vlotste en meest aangename route vanuit de stad loopt via de recent opgewaardeerde Luikerstraat. Bij de kruising met de Schepen Dejonghstraat moet ik echter geregeld een noodstop of een bruusk manoeuvre uitvoeren om tegenliggend autoverkeer te ontwijken en een accident te vermijden.

Deze situatie is voor veel fietsers in onze stad een herkenbare situatie. Het autoverkeer komende van het Europaplein en de Schepen Dejonghstraat verwacht bij het inrijden van de Luikerstraat t.h.v. Bart Smit niet dat er tegenliggend fietsverkeer mogelijk is. Hierdoor nemen automobilisten de bocht te kort (komende v.h. Europaplein) of te breed (komende v.d. Schepen Dejongstraat) waardoor er geen ruimte is voor de tegenliggende fietser om veilig te passeren.

Ontwerpfout

De vernieuwde Luikerstraat werd na een periode van noodzakelijke werken in het voorjaar van 2018 geopend. De riolering werd aangepakt en de zo 'verguisde' blauwe steen werd vervangen door een veiliger alternatief. Maar van een veilige verkeerssituatie is helaas geen sprake, we kunnen hier dan ook terecht spreken van een ontwerpfout door het desbetreffende bureau.

Fix the Mix

Moet er dan een fietspad worden aangelegd? Neen! In een stadscentrum moet gemengd verkeer mogelijk zijn, mits aan een aantal voorwaarden is voldaan. Het project ‘Fix the mix’ van Fietsberaad Vlaanderen stelt dat gemengd verkeer mogelijk is in straten met weinig en traag gemotoriseerd verkeer. Ondanks de zone 30 kunnen is het zeer duidelijk dat aan deze voorwaarden niet is voldaan in de Luikerstraat.

Dromen

Wij dromen alvast van een Fietsstraat met duidelijke signalisatie en een ‘poort’ aan het begin van de Luikerstraat. Deze poort kan worden gerealiseerd door een verkeersdrempel, groenelementen… Is het toeval dat op deze locatie vroeger een echte poort, Brustempoort, lag?

Wij verwachten van de huidige beleidsploeg dan ook een concreet antwoord om deze problematiek op te lossen.