Het mogelijks verdwijnen van het STOP-principe

20/06/2018 - Algemeen

Reactie Fietsersbond, Trage Wegen, Bond Beter Leefmilieu, Mobiel 21, Trein Tram Bus, Voetgangersbeweging en Ringland, Ademloos en stRaten-generaal.

De verschillende organisaties lazen deze ochtend het artikel in De Morgen waarin Vlaams minister van mobiliteit Ben Weyts duidelijk stelt dat voetgangers en fietsers niet langer de prioriteit moeten krijgen bij nieuwe investeringen. Hij verlaat daarmee het, tot op vandaag, decretaal verankerde STOP-principe. Een principe waar Stappers, Trappers, Openbaar Vervoer en Personenvervoer in die volgorde prioriteit krijgen bij de inrichting van de openbare ruimte.

Met de invoering van dit principe was Vlaanderen een voortrekker op internationaal vlak. Verschillende toonaangevende mobiliteitsplanners en ruimtelijke planners uit binnen- en buitenland geven duidelijk aan dat de prioriteit voor actieve weggebruikers enorm belangrijk is. Het principe heeft een positieve impact op meer fietsen, meer actieve mobiliteit. Bovendien bevinden wij ons in een context waarin heel wat burgers aandacht vragen voor ruimtelijke ordening op maat van mens, efficiënte mobiliteit, schone lucht en klimaat. Er worden al maanden op vrijdagochtend in heel Vlaanderen en Brussel acties gevoerd.

In een recent interview met Mo* Magazine zegt Brent Toderian, gerenommeerd Urban Planner uit Canada : ‘Het is eenvoudig. Zet wandelen bovenaan op je prioriteitenlijst en autovervoer onderaan, met daartussenin fietsen en openbaar vervoer en richt je stad volgens die principes in. Mensen zullen wandelen, fietsen en de bus nemen’. Het STOP-principe ten volle.

Indien het STOP-principe niet meer decretaal verankerd is, dan verdwijnt de cruciale houvast om onze mobiliteit op maat van de 21ste eeuw in te richten en om onze versnipperde ruimtelijke ordening toekomstbestendig te maken. Net omdat het STOP-principe decennialang in de verkeerde volgorde werd toegepast – het “POTS-principe” – is onze mobiliteit en ruimtelijke ordening zeer inefficiënt geworden.

Vanuit onze organisaties vragen wij dat een internationaal erkend en gewaardeerd principe om eerst in te zetten op de actieve weggebruiker, verankerd blijft in het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen. Wij vragen dat er beleidskeuzes gemaakt worden zodat mensen minder de auto moeten nemen. Bereikbaarheid moet centraal staan en dan liefst met duurzame modi. 

Het STOP-principe moet met andere woorden verankerd blijven en moet als denkkader blijven gelden om de openbare ruimte in te delen en zelfs te herverdelen. Dat daarbij aanvullend gewerkt wordt met KNIK-principes en combimobiliteit, kunnen wij allen enkel onderschrijven. Maar gooi het kind niet weg met het badwater.

De organisaties zullen dit in het democratisch proces dat nu voorligt rond het nieuwe decreet basisbereikbaarheid steeds opnieuw centraal blijven zetten in hun adviezen.