Info- en debatavond Herentalsebaan

25/11/2016 - Antwerpen - Deurne

Waar en Wanneer?

wanneer: woensdag 7 december 2016

waar: buurthuis 't Pleintje, Sint-Rochusstraat 106, 2100 Deurne

begin: 20u00 – bar vanaf 19u00

organisatie: de Fietsersbond i.s.m. Buurtwerk 't Pleintje

Programma

Tjerk Sekeris, districtsvoorzitter: voorstelling van het fietsbeleid van het district Deurne en de heraanleg van de Herentalsebaan. Wouter Berteloot: standpunt Fietsersbond heraanleg Herentalsebaan.

Gevolgd door een debat/vraagronde met alle aanwezigen.

Een heraanleg van de Herentalsebaan is dringend nodig. Het wegdek is in heel slechte staat, er is veel lawaai, conflictrijke kruispunten en weinig of geen voorzieningen voor voetgangers en fietsers.

Twee jaar geleden hield de Fietsersbond een fietsoptocht op de Herentalsebaan met een duidelijke vraag om een fietsvriendelijke heraanleg van de straat.

Ondertussen hield de stad een informatieronde waaruit een projectdefinitie en een eerste ontwerp volgden. Deze werden in de loop van 2016 goedgekeurd door de gemeenteraad van Antwerpen en de districtsraad van Deurne. Het komende jaar worden de plannen verder uitgewerkt.

De Fietsersbond wil de voorlopige plannen aan de fietsers en buurtbewoners voorleggen. We willen hierbij enkele knelpunten naar voor brengen en de mening van buurtbewoners en fietsers vragen. 

Wij willen stipt om 20.00 uur beginnen, om te kunnen eindigen om 22.00 uur.

Ontwerpend onderzoek Herentalsebaan

Het ontwerp is qua profielopbouw erg vergelijkbaar met de Nationalestraat. 

Het doorgaand autoverkeer in twee richtingen blijft behouden. De nieuwe tramhaltes liggen tegenover elkaar en dus niet geschrankt.

De parkeerplaatsen in de straat blijven maximaal behouden.