Kennismakingsvergadering Fietsersbond Tielt

19/11/2018 - West-Vlaanderen - Tielt

Beste fietser uit Tielt,

In Vlaanderen en Brussel is de Fietsersbond in meer dan 100 gemeenten actief om te pleiten voor
duurzame mobiliteit en te ijveren voor een volwaardige plaats voor fietsers in het verkeer.
Met je lidmaatschap van de Fietsersbond geef je al aan dat je niet vindt dat zwakke weggebruikers
ook zwakke burgers hoeven te zijn. Maar, misschien wil je wel meer doen, en heb je zin om je te
engageren in de nieuwe afdeling?
Om een nieuwe afdeling op te starten zijn voldoende helpende handen onontbeerlijk.
We organiseren een samenkomst waar we uitleggen hoe een afdeling van de Fietsersbond
doorgaans functioneert en hoe zij in de gemeente bijdraagt tot meer fietsgebruik en problemen
voor fietsers helpt oplossen. Die gaat door op:


Maandagavond 17 december 2018 om 20u
in De Gilde, Oude stationstraat 4, 8700 Tielt


Heb je interesse om de Fietsersbond Tielt te helpen opstarten met een klein of groot engagement?
Of ben je eerder sympathisant? Kom dan naar het overlegmoment op maandag 17 december.
Geef ons een seintje als ook jij je mee wil inzetten bij de opstart van een Fietsersbondafdeling maar
niet aanwezig kan zijn bij de eerste bijeenkomst.
Aarzel ook niet ons te contacteren voor meer uitleg. We weten graag of we je adresgegevens
mogen doorgeven aan andere actieve Fietsersbondleden van Tielt.


Met vriendelijke groeten,