Brussel neemt eerste horde voor de invoering van een slimme kilometerheffing.

03/12/2020 - Algemeen

De Brusselse regering is vandaag, donderdag 3/12/2020, tot een akkoord gekomen over Smart Move, de slimme kilometerheffing die ze vanaf 2022 wil invoeren in het Brussels Gewest.  Geen stadstol dus of cordonheffing zoals het eerder in de pers verscheen. De dialoog met de verschillende federale en regionale overheden en socio-economische partners kan worden opgestart. De Fietsersbond is blij met deze eerste stap.  

De slimme kilometerheffing in het kort

Het is een nieuwe verkeersbelasting die niet langer gebaseerd is op het bezit, maar wel het gebruik van een wagen. Ze vervangt de huidige verkeersbelasting en de belasting inverkeerstelling (BIV) op bezit van een wagen. ‘De gebruiker/vervuiler betaalt’, is het idee erachter.  Het aantal gereden kilometers, het tijdstip van de verplaatsing en het vermogen van het voertuig spelen allemaal mee in de berekening. De inkomsten dienen voor investeringen in mobiliteit. Het doel is om de files in de hoofdstad te verminderen en Brussel zo gezonder te maken.

De nieuwe belasting zal gelden voor iedereen die met een motorfiets, wagen of bestelwagen rondrijdt (inclusief bestuurders van salariswagens). Voor vrachtwagens bestaat er al een slimme kilometerheffing via het ViaPass systeem waarvan de effecten positief zijn.

 

De Fietsersbond is positief 

De Fietsersbond is blij met deze eerste stap. We roepen de andere gewesten en de federale overheid op om mee te stappen in dit verhaal en te kijken hoe we dit in heel België kunnen invoeren.

Waarom?

De hoge autodruk in Brussel is een grote ergernis voor fietsers. Dat bleek uit verschillende bevragingen bij onze leden in de aanloop naar de verkiezingen van 2019. 

Bovendien zijn alle mobiliteitsexperts het er over eens dat een kilometerheffing een betere stimulans is voor aangepast mobiliteitsgedrag. Niet langer betalen op de aanschaf van de wagen, maar wel op het gebruik van de wagen. 

Om die redenen werkte de Fietsersbond vanuit de MORA (Mobiliteitsraad Vlaanderen) ook heel actief mee aan de oefening die Ben Weyts in de vorige Vlaamse regering opstarte. 

We blijven het jammer en pijnlijk vinden dat er, onder politieke druk, geen spoor meer te vinden is in het Vlaamse regeerakkoord over die kilometerheffing.
We hopen dat de nieuwe Vlaamse regering deze stap van de Brusselse regering aangrijpt om de discussie opnieuw te voeren. De motie gisteren in het Vlaams Parlement doet ons jammer genoeg vrezen dat we ons aan een rondje politieke spelletjes mogen verwachten in de komende maanden/jaren.

Het draagvlak is er binnen het mobiliteitsveld. Laat ons er nu samen en in overleg werk van maken in zowel Vlaanderen, Brussel als Wallonië!

Er komt een brede consultatie in Brussel waar we zeker de stem van de fietsers in zullen laten horen.

Samen bouwen aan een betere, duurzame mobiliteit en de file gevoeligheid grondig terugdringen. Daar willen wij graag ons mee voor engageren.