Klachten rond Spillegem Velrorenstraat

16/10/2017 - Oost-Vlaanderen - Ronse

Fietsersbond Ronse ving talrijke klachten op van fietsers vor wagens die stilstaan op dit fietspad. Aangezien de opleveringstermijn van de werken misschien bijna verstreken is, dringen we bij de stad aan om dit dringend aan te pakken.


De werken rond de Veemarkt - Verlorenstraat - Elzelestraat zijn voltooid sedert enkele
weken. Het comfort van de fietsers en hun veiligheid is er duidelijk verbeterd.

Toch bestaat er spijtig genoeg nog een gevaarlijk punt dat beter zou weggewerkt worden.
Autobestuurders die Spillegem naar beneden rijden en willen doorsteken naar de
Elzelestraat,  stoppen aan de gemarkeerde haaientanden maar zien niks, dus rijden ze wat
verder, dikwijls op het fietspad dat Spillegem kruist met de Verlorenstraat.

Voor automobilisten die uit Spillegem komen gereden, is moeilijk te zien dat zij een fietspad
oversteken, zoals op bijgevoegd foto’s te zien is.

 

 

Verbeteringen zijn mogelijk

- Plaatsing van bijkomende haaientanden t.o.v. het fietspad ter hoogte van Spillegem.
Op dit ogenblik zijn er haaientanden aangebracht t.o.v. het voetpad, maar deze zouden best
herhaald worden aan het fietspad.
- Een donkerrode kleur aan het fietspad t.o.v. de kruising Spillegem - Verlorenstraat
geven (zoals aan de andere nieuwe kruispunten). Op dit ogenblik liggen er gele tegels /
bakstenen waardoor het voor de automobilisten niet duidelijk is dat daar een fietspad loopt.
Het aanbrengen van deze rode kleur daar zou ook de uniformiteit van kruisingen fietspad -
autorijbaan t.o.v. de uitgevoerde werken ten goede komen.
De inox-nagels hebben de zichtbaarheid van het fietspad voor de automobilisten niet
verbeterd.
Fietsers die vanuit de Stadstuin de markt willen bereiken moeten nu ofwel via de Eugène
Soudansquare - Hospitaalstraat of via de Oude Vesten - Zuidstraat gaan. Beide omwegen zijn
niet groot maar houden vrij grote risico's in voor ongevallen.

Om de veiligheid van de fietsers  te verhogen stellen we voor om van Spillegem:
maak er een fietstraat van in beide richtingen of verbied het gemotoriseerd verkeer volledig.
Of
- een BEV-straat te maken: zo nodig kan de rijbaan wat verbreed worden door de straatgootjes
en de parkeerplaatsen te versmallen.
Of het aantal parkeerplaatsen te beperken en te reserveren voor de bewoners van deze
straat die niet in staat zijn hun wagen te plaatsen op de Portois-parking 
- het gebruik van de straat te beperken tot het plaatselijk verkeer.