Leer alle geheimen van de Provinciale Fietsbarometer

02/06/2016 - Antwerpen - Lier

Wanneer : maandag 12 september 2016 om 20.00 uur

Waar : CC Vredeberg, Vredebergstraat 12-14, 2500 Lier

Inkom is gratis, inschrijven is aanbevolen.

Tina Caers en Chris Brouwers van de provincie Antwerpen stellen ons de Provinciale Fietsbarometer voor, een uniek project om op gestructureerde manier gegevens te verzamelen over fietsers. Ook zullen ze aanbrengen hoe dit instrument kan bijdragen tot een doordacht fietsbeleid, en een kijk geven op de huidige en toekomstige ontwikkelingen. Uiteraard is er aan het einde ook ruimte voor wat vragen.

 

De Provinciale Fietsbarometer

De Provinciale Fietsbarometer bekijkt het recreatieve en het functionele fietsverkeer, is regionaal gespreid én gebiedsdekkend. Daarmee is de provincie Antwerpen de eerste regio in Europa die op een objectieve en gestructureerde manier informatie over fietsers verzamelt. De Provinciale Fietsbarometer telt vier belangrijke componenten, die samen tot een sterk fundament voor mobiliteitsbeheer leiden. Deze elementen zijn fietstellingen, ongevalsgegevens, enquêtes en een kwaliteitsaudit van de infrastructuur op fietspaden en in gemengd verkeer.

Bekijk alvast het filmpje:

Meer info kan je ook al vinden op de website van de Provincie Antwerpen.

Programma van de avond

Vanaf 19u30 ontvangen we je graag, met mogelijkheid voor een babbel en een drankje.

20u00 : inleiding door Eddy Klynen (Coördinator VSV en Medewerker Fietsersbond Lier)
20u15 : Voorstelling Fietsbarometer Provincie Antwerpen en de meerwaarde van de Fietsbarometer voor steden en gemeenten door Chris Brouwers en Tina Caers van het team fietsbeleid van de Provincie Antwerpen
21u00 - Hoe kan een gemeente aan de slag met fietsbarometer door Staf Aerts (schepen voor mobiliteit in Duffel)
21u15 - Tijd voor vragen vanuit het publiek

We voorzien het einde omstreeks 21u30. Zo is er tijd is voor nog een informele babbel en een drankje alvorens eventuele trein- of busaansluiting te halen of naar huis te fietsen.

Tina Caers

Tina Caers werkt als teamverantwoordelijke Fietsbeleid bij de provincie Antwerpen. Samen met haar team zet ze het fietsbeleid in de provincie op de kaart. De twee grote pijlers binnen het provinciale fietsbeleid zijn de aanleg van fietsostrades en de Provinciale Fietsbarometer. Tina’s expertise situeert zich in de domeinen verkeerskunde, fietsbeleid, verkeerswetgeving en verkeersmonitoring.

Chris Brouwers

Chris Brouwers is diensthoofd Mobiliteit bij de provincie Antwerpen. De teammissie: ervoor zorgen dat je veilig en comfortabel kunt fietsen in de provincie Antwerpen. Hij leidt 4 teams: fietsbeleid, mobiliteitsmanagement (bij werkgevers), verkeers- en mobiliteitseducatie (voor basisscholen) en mobiliteitsplanning (voor overheden). De meest gekende producten zijn: fietsostrades, de Provinciale Fietsbarometer, mobiscans, de Fietscalculator en het label 10op10 (kwaliteitslabel voor verkeersactieve basisscholen).

Een organisatie van Fietsersbond Lier en VormingPlus Mechelen, met dank aan de Provincie Antwerpen.