Meer schoolstraten in jouw gemeente!

25/11/2022 - Algemeen

Een schoolstraat zorgt voor een betere luchtkwaliteit voor de kinderen, hun ouders en ook de omwonenden. Meer nog, ze beperken ook de kans op verkeersongevallen. Waarom hebben dan maar 7 % van de kleuter- en lagere scholen in Brussel zo een schoolstraat? De Fietsersbond sluit zich samen met andere organisaties actief in Brussel aan bij een mailingsactie van Cherheurs d'Air. We roepen zoveel mogelijk Brusselaars aan hun gemeentebestuur aan te schrijven met de vraag werk te maken van schoolstraten. Jij doet toch ook mee? 

De fantastische tekening die we hier gebruiken is copyright van Chercheurs d'Air

Het belang van schoolstraten

Sinds 2018 hebben verschillende onderzoeken in Brussel  duidelijk aangetoond dat de lucht die de leerlingen in en rond hun school inademen, niet voldoet aan de wetenschappelijke aanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie op het gebied van stikstofdioxide (NO2). Zoals u weet zijn kinderen bijzonder gevoelig voor luchtvervuiling, omdat hun lichaam in volle ontwikkeling is en zij sneller ademhalen dan volwassenen. In België zou één op vier gevallen van astma bij kinderen te wijten zijn aan luchtvervuiling. Stikstofdioxide en fijnstof zijn bovendien ook verantwoordelijk voor veel andere aandoeningen, zoals kanker of hartinfarcten.

Kinderen brengen meer dan 200 dagen per jaar op school door. Het is dus van groot belang om in de eerste plaats die plek te beschermen tegen luchtvervuiling. Een doeltreffend middel daartoe is het aanleggen van schoolstraten, dat wil zeggen straten in de omgeving van scholen die afgesloten zijn voor gemotoriseerd verkeer, minimaal op de momenten dat de leerlingen op school aankomen en weer vertrekken. Een schoolstraat kan immers de concentraties NO2 rond en in de school aanzienlijk verminderen.

Schoolstraten zorgen niet alleen voor een betere luchtkwaliteit voor de kinderen, hun ouders en ook de omwonenden, maar beperken ook de kans op verkeersongevallen. De verplaatsingen van en naar school zijn voor hen de oorzaak van de meeste verkeersongevallen. Het woon-schoolverkeer moet veiliger worden. Kenniscentrum voor verkeersveiligheid Vias stelt: “Tussen 2017 en 2021 werden in België elk jaar gemiddeld meer dan 2250 kinderen het slachtoffer van een verkeersongeval op weg naar en van school, dat is 13 per dag. Bijna 4 op 10 ongevallen met doden of gewonden waarbij kinderen betrokken zijn, gebeuren op weg naar en van school.” Die situatie kunnen wij niet aanvaarden. We moeten snel ingrijpen om de kinderen te beschermen tegen het gemotoriseerd verkeer, vooral op de plaatsen waar zij het vaakst komen.

Ten slotte heeft een schoolstraat ook nog andere gunstige effecten op de gezondheid. Minder verkeer betekent ook minder geluidsoverlast – de tweede belangrijkste bron van milieuvervuiling in België. Uit gegevens die de vzw GoodPlanet Belgium heeft verzameld, blijkt dat schoolstraten het gebruik van actieve vervoersvormen (stappen, fietsen, enz.) aanmoedigen. Als we weten dat 19% van de Belgische jongeren tussen 2 en 17 jaar kampt met overgewicht en 5,8% met obesitas, ligt hier dus nog een bijkomend gezondheidsvoordeel.

Kom mee in actie

Op 22/11/2022 hebben Chercheurs d'Air, BRAL, Clean Cities Campaign, Fietsersbond, Filter Café Filtré Atelier, GoodPlanet Belgium, GRACQ, Greenpeace Brussels, Heroes for Zero, Johanna.be, La Ligue des familles, La ville aux enfants en Walk de 19 gemeenten van Brussel aangeschreven met de vraag om werk te maken van schoolstraten. Om ook daadwerkelijk gehoor te krijgen, roepen we lokale inwoners op zich uit te spreken. Ga naar deze actiepagina van Chercheurs d'Air en vind een voorbeeldmail terug om naar je burgemeester, schepenen; alsook eventueel schooldirectie en oudercomité te sturen.