Mobiliteitsplan Begijnendijk: onze inbreng

25/11/2014 - Vlaams-Brabant - Begijnendijk

Als lokale Fietsersbondafdeling hebben wij mbt de laatste ontwerpversie van het Mobiliteitsplan (beleidsplan, actietabel, kaartenbundel) een schriftelijk advies aan het college overhandigd.
Eerder gaven wij input en feedback via ons Fietsrapport, onze online fietsroutes en -knelpuntenkaart en onze interventies in de Mobiliteitsraad.

De uitgangspunten van de Fietsersbond zijn terug te vinden in de Leidraad voor een succesvol gemeentelijk Fietsbeleid.

De uiteindelijke versie van het beleidsplan kreeg op de gemeenteraad van 24 november géén meerderheid achter zich. Ongetwijfeld bevat ook deze versie nog tal van verbeterpunten. Het blijft echter belangrijk dat er zo snel mogelijk een vernieuwd, degelijk en gedragen mobiliteitsplan komt. Dit mobiliteitsplan vormt immers de beleidsmatige basis voor het realiseren van een duurzame mobiliteit. Het is duidelijk dat Begijnendijk een enorm inhaalmanoeuvre te maken heeft en dat niet langer getalmd kan worden om de schrijnende verkeersonveiligheid van de actieve weggebruiker aan te pakken.

Wij roepen de leden van het gemeentebestuur en de oppositie dan ook op om over de persoonlijke en partijbelangen heen voluit te kiezen voor het algemeen belang.
Dit zou bvb. kunnen door een ad hoc werkgroep samen te stellen met als doel het beleidsplan bij te schaven zodat het zonder kleerscheuren door de gemeenteraad goedgekeurd kan worden.
Deze werkgroep hoeft geen formeel karakter te hebben. Ze kan bestaan uit vertegenwoordigers van de partijen, de mobiliteitsambtenaar, de Fietsersbond en enkele leden van de Mobiliteitsraad. Ze wordt idealiter geleid door een neutraal figuur.


Uw reacties ontvangen wij zoals steeds graag op fietsersbondbegijnendijk@gmail.com