Nieuw openbaar onderzoek voor de Havenlaan

14/11/2017 - Algemeen

Er worden op dit moment in het Brusselse Gewest heel wat werken voorbereid waar nieuwe fietsinfrastructuur aangelegd zal worden.
Zoals gewoonlijk kan je als burger een bezwaarschrift indienen bij die openbare onderzoeken.

Vanuit de Fietsersbond hebben we voor de heraanleg van de Havenlaan een model bezwaarschrift uitgewerkt. Over die Havenlaan is al heel veel geschreven en zijn er ook al verschillende versies verschenen. Het project dat nu voorligt is een verbetering voor de fietsers omdat er aan beide zijden een afgescheiden fietspad komt. We zijn dan ook in grote lijnen positief over dit voorstel, maar hebben wel enkele opmerkingen.

Je helpt ons en de vele Brusselaars op de fiets door je stem te laten horen en onze bezwaren ook persoonlijk over te maken aan de verschillende gemeenten.

Dit kan je ofwel per mail door via de link rechtstreeks ons bezwaarschrift  door te mailen naar de gemeente, ofwel door het bezwaarschrift zelf te downloaden, eventueel verder aan te vullen en dan per post of mail naar de gemeente te sturen.

Openbaar onderzoek: Heraanleg van gevel tot gevel van de Havenlaan. Reacties voor dit project moeten uiterlijk op 17 november opgestuurd worden. Hier kan je het bezwaarschrift nalezen, mailen kan naar Overlegcommissie.Stedenbouw@brucity.be. Via deze link kan je direct mailen met ons bezwaarschrift.