Nieuwe verkeersborden voor fietsers in Sint-Agatha-Berchem

Verkeersbord aan kruispunt in Sint-Agatha-Berchem

Als fietser mag je zeker niet zomaar overal door rood rijden! Enkel en alleen als een verkeersbord dit aangeeft, mag je rechtsaf of rechtdoor rood fietsen. Het gaat om een kleine omgekeerde driehoek met daarin een gele fiets en een pijl naar rechts of rechtdoor. Bovendien moet je altijd voorrang verlenen aan andere weggebruikers, waaronder voetgangers op het zebrapad.

In 2013 zijn deze verkeersborden B22 en B23 aan de wegcode toegevoegd, onder druk van de Fietsersbond. Enkele steden en gemeenten hebben al borden geïnstalleerd op een aantal kruispunten. Ook in Sint-Agatha-Berchem werden drie kruispunten uitgerust met dergelijke borden.

Lees verder op deze webstek...