Nieuwjaarsbrief voor het nieuwe Lierse stadsbestuur

31/01/2019 - Antwerpen - Lier

Het bestuursakkoord dat op 11 januari werd verspreid, inspireerde Lier Woonplezier en Fietsersbond Lier tot een nieuwjaarsbrief. Daarin brengen ze hun beste wensen voor de uitvoering van het bestuursakkoord over aan het stadsbestuur.

Liefste burgemeester en schepenen,

We zijn begonnen aan het nieuwe jaar
En het bestuursakkoord is eindelijk daar

Allereerst, wens ik u een budget dat hoge toppen scheert
Om ook iets te doen met al wat u bestudeert

Liefst ook de visie om meer plaats te geven aan stappen en trappen
Wanneer u begint met straten op te knappen

Zo hoop ik dat nu écht binnenkort vele rijhuizen
Hun fietsen kunnen stallen in nette kluizen

Want met al die inbreidingsprojecten
Is de fiets ideaal voor woon-werk- en schooltrajecten

Ik wens u veel gezonde lucht toe in uw longen,
en hoop dat u Curieuze Neuzen niet heeft verdrongen

Ik wens dat het centrum van de stad mag bruisen
en voetgangers zonder gevaar de weg kunnen kruisen

Binnenkort vind ik ook een deelwagen op wandelafstand
En hopelijk minder auto’s aan de stoeprand?

Misschien ook minder vrachtwagens die onze straten doorklieven
Voor het leveren aan winkels zijn er betere alternatieven

Ten slotte wens ik onze stationsomgeving
veel inspraak van de buurt en niet alleen maar parking

met vlotte toegangen tot de fietsostrade
zoals wij ook al hadden aangeraden

Deze nieuwjaarsbrief is nu op z’n eind
Onze aandachtspunten netjes onderlijnd

En helemaal, of toch bijkans
in helder en begrijpelijk Nederlands

Uw betrokken burgers, Lier Woonplezier en Fietsersbond Lier

31 januari 2019
 

 

 

Een woordje uitleg...

In het bestuursakkoord 2019-2024 dat onlangs werd voorgesteld, liggen volgens Fietsersbond Lier en Lier Woonplezier zeker heel wat kansen voor onze stad. De hoog nodige kernversterking is zeker een stuk aanwezig, net als de ontwikkeling van een ruimtelijke visie die de komende jaren concreet moet worden. Ook naar het gedeelte participatie kijken we zeker uit. En ook specifiek voor mobiliteit zijn er interessante maatregelen aangekondigd, zoals de veiligheidsscan voor schoolomgevingen en een beleidsplan deelwagens.

Of die kansen ook effectief leiden naar een aangename en gezonde omgeving met ruimte voor vlotte en veilige duurzame verplaatsingen, aangenaam wonen en een aantrekkelijke, levendige stad voor bezoekers, zal ervan afhangen of dit stadsbestuur echt keuzes durft maken. Of de stad het STOP-principe zal hanteren bij de geplande heraanleg van vele straten, met aandacht voor kwetsbare groepen zoals ouderen en ook de allerkleinsten.

Naast het maken van keuzes met de blik op de toekomst en het klimaat, vragen we ook meer daadkracht van dit stadsbestuur. We zijn erg blij dat fietskluizen worden aangekondigd. 5 jaar na de eerste aankondiging mogen ze er inderdaad ook effectief komen. Nadenken over veilige schoolomgeving is zeker belangrijk. Maar de voorbije jaren toonde de stad weinig initiatief op dit vlak. En met een eerder proefproject rond een schoolstraat in de Heilige-Familie en de werken nabij 2 grote scholen de voorbije jaren, is er al voldoende ervaring om snel aan de slag te gaan voor schoolomgevingen van de toekomst. We hopen alvast dat het bijvoorbeeld met het aangekondigde autodeelplan wat sneller vooruit gaat.

Lier Woonplezier en Fietsersbond Lier willen als verenigingen betrokken burgers alvast meewerken aan het realiseren van de ambities om vanuit een breed gedragen overleg met de inwoners de stad en publieke ruimte klaar te maken voor de toekomst.