Nogmaals Petit Paris:

petit paris

De werken zijn nog niet voltooid, het is dus afwachten wat het wordt. Maar nu al krijgen we opmerkingen dat de aansluiting van het fietspad warrig is: zullen de rode klinkers worden doorgetrokken en de dals dus vervangen? ook is er nog een oude boordsteen die verlaagd moet worden. De boordstenen aan de nieuwe stukken fietspad zijn inderdaad zoals het hoort: vlak, zonder hinder voor fietsers (maar ook mensen met een rolstoel!). We kijken ook uit wanneer de paal van het verkeerslicht aan de hoek van de Alfons Pieterslaan verplaatst wordt. Minstens 50 cm van de boord. En zullen er bordjes komen om het rechtsafslaan bij rood mogelijk te maken?