Onze realisaties, voorstellen en adviezen van 2014

10/01/2015 - Vlaams-Brabant - Halle

2014 was voor Fietsersbond Halle een meer dan geslaagd jaar. Dat we nodig zijn om van Halle een fietsvriendelijke stad te maken, werd opnieuw bewezen. Een greep uit onze realisaties, voorstellen en adviezen van 2014:

Januari 2014:

Een autovrije Bospoortbrug Fietsersbond Halle overtuigt het stadsbestuur om de toekomstige Bospoortbrug autovrij te maken zodra de nieuwe zuidbrug over het kanaal er komt. Alle nieuwe bruggen over het kanaal zullen uitgerust worden met volwaardige fietsinfrastructuur.

Februari 2014:

Bezwaarschrift RUP Arkenvest - hallefietst op Twitter We dienen een bezwaarschrift in tegen het RUP Vondel-Arkenvest. We vrezen het aanzuigeffect van een ondergrondse autoparking in de stadskern met nieuwe mobiliteitsproblemen. Zoals in het mobiliteitsplan staat, vragen we de aanleg van de stadsrandparking Suikerkaai. Op het Fietscongres in Brugge lanceren we onze Twitteraccount 'hallefietst'.

Maart 2014:

Heraanleg Nijvelsesteenweg We komen tussen bij de heraanleg van de Nijvelsesteenweg en laten drempels aan de zijstraten verwijderen. We zorgen eveneens voor gekleurde fietsstroken op de kruispunten.

April 2014:

Fietseducatie Don Bosco - fietsopstelstroken We leren 2 groepen middelbare scholieren in Don Bosco hoe ze zelf hun fiets kunnen herstellen. We vragen fietsopstelstroken aan alle verkeerslichten bij de stad Halle en het Vlaams Gewest (aanvraag in behandeling).

Mei 2014:

Parklaan - Zennetocht Onder onze impuls verleent het Mobiliteitsplatform een negatief advies op de plannen voor de herinrichting van de Parklaan omdat geen ruimte was voorzien voor fietsers. Tijdens de Zennetocht trotseren we met heel velen de taalgrens.

Juni 2014:

Advies Bergensesteenweg We verlenen samen met het Mobiliteitsplatform een positief advies voor de herinrichting van de Bergensesteenweg tussen bpost en de Zwarte Kat, maar betreuren de onderbreking van het fietspad aan café Concordia en de aanleg in beton in plaats van asfalt.

Juli 2014:

Meting Nijvelsesteenweg, lancering Facebookpagina Fietsersbond Vlaanderen en Brussel komt met de meetfiets het comfort en de veiligheid registreren van de ganse Nijvelsesteenweg en Sint-Rochusstraat. In 2015 zullen we hier zeker op terugkomen. We starten eveneens onze Facebookpagina 'Fietsersbond Halle'.

Augustus 2014:

Vraag duurzaam parkeerbeleid Volgend op het RUP Arkenvest vragen we tijdens een bijeenkomst met de stad om een duurzaam parkeerbeleid uit te werken voor Halle. (voorlopig nog geen antwoord)

September 2014:

Parklaan, Beertsestraat en RUP Kruisveld We komen op het Mobiliteitsplatform tot een nieuw voorstel voor de herinrichting van de Parklaan volgens het STOP principe. We doen een eerste voorstel om het sluipverkeer in de Beertsestraat en omgeving aan te pakken. We dienen een bezwaarschrift in tegen het RUP Kruisveld (ter hoogte van sportvelden aan St-Rochus), omdat dit RUP te weinig duurzame elementen bevat, autoparkeren absolute voorrang krijgt op fietsparkeren en concrete plannen voor een fietsverbinding met het station ontbreken.

Oktober 2014:

Fietssnelweg en mobiliteitsavond We nemen deel aan een vergadering in Brussel over de plannen van het FietsGen naar Brussel en de aanleg van een fietssnelweg tussen Halle en Brussel. Op 24 oktober organiseren we onze succesvolle mobiliteitsavond ‘Halle filevrij in 2020! met bijna 200 aanwezigen. We verwelkomen eveneens een pak nieuwe leden.

November 2014:

Aanpak snelheidsregimes, sluipverkeer Beertsestraat en fietsparkeren Basiliekstraat Op het Mobiliteitsplatform doen we voorstellen om de snelheidsregimes aan te passen zodat de verkeerssituatie voor fietsers en voetgangers veiliger wordt, met daarin een stevige uitbreiding van zone 30. Tevens doen we een aangepast voorstel tegen het sluipverkeer in de omgeving van de Beertsestraat en de V. Demesmaekerstraat. We vragen fietsparkings in de nieuw aan te leggen Basiliekstraat.

December 2014:

Eindrapport mobiliteitsavond, Sint-Rochuswijk Het eindrapport van de mobiliteitsavond is klaar, wordt overhandigd aan het Mobiliteitsplatform voor verdere uitwerking en verschijnt in de pers. Ideeën worden uitgewisseld om de Sint-Rochuswijk aangenamer en fietsvriendelijker te maken.

Tot besluit

Goed om weten is ook dat Fietsersbond Halle in 2014 één van de snelst groeiende Fietsersbond afdelingen van Vlaanderen was. Onze Facebookpagina telt bijna 100 'likes' en op Twitter verwelkomen we binnenkort onze 150ste volger. Op het vlak van fietsinfrastructuur verbetert de situatie echter nog te langzaam en blijven de resultaten onder de verwachtingen. In 2015 gaan we zeker verder op de ingeslagen weg met als doel: een fietsvriendelijk Halle!