Open brief n.a.v. verdronken fietsster in de Zenne langs de F1 Fietssnelweg in Zemst

17/02/2023 - Vlaams-Brabant - Zemst

open brief

Geachte Mevrouw de minister van Mobiliteit, Mijnheer de gedeputeerde Vlaams-Brabant, Mijnheer de voorzitter van de Vlaamse Waterweg, Mevrouw de burgemeester van Zemst en Mevrouw de administrateur-generaal van Agentschap Wegen en Verkeer,

Beste Lydia Peeters, Tom Dehaene, Koen Anciaux, Veerle Geerinckx en Kath Vandenmeersschaut,

 

Een jonge fietsster uit Zemst stierf op de F1 Fietssnelweg op 29 januari laatstleden.  Met dit dodelijke ongeval komen ook verschillende andere verhalen naar boven. Fietsers die naar beneden vielen, op het richeltje naast het water belanden of in de Zenne terecht kwamen en met een menselijke ketting van omstanders gered werden. Vele buurtbewoners waarschuwen al langer voor levensbedreigende valpartijen en kregen recent opnieuw pijnlijk gelijk.

 

Langs het 2,4 km lange afwateringskanaal is er immers geen goede afscherming tussen het wandel- en fietspad en dit kanaal met steile oeverwanden van 6,75 m diep in combinatie met snel stromend water. Dit leidt tot uiterst gevaarlijke situaties. Daarom kiezen weinig ouders om hier met kleine kindertjes te fietsen. Tijdens de eerste winterprik in december 2022 was het jaagpad niet gestrooid en vreesden veel fietsers in het water te belanden. Heel wat fietsers hebben nu definitief besloten om daar niet meer te rijden.

 

Langs de F1 in Zemst hoort een veilige afsluiting te staan aangepast aan de grote hoeveelheid fietsers. Dit wordt ook expliciet voorgeschreven in het Fietsvademecum ivm vergevingsgezinde infrastructuur op pagina 19. Met een goede afscherming tussen de F1 en het afwateringskanaal van de Zenne hadden alle bovenstaande drama's voorkomen kunnen worden.

 

Langs onze autosnelwegen in heel het land zijn er vangrails. In bochten worden vangplanken aangebracht voor de veiligheid van motorrijders. Ook het treinverkeer wordt met afsluitingen beveiligd. Fietsers hebben recht op hetzelfde veiligheidsniveau.

 

De Fietsersbond Zemst, Mechelen en Vilvoorde eisen onmiddellijke en kordate actie van de overheden die u vertegenwoordigt.  Langs dit afwateringskanaal aan de F1 geen afsluiting zetten conform de universele veiligheidsvoorschriften bij valgevaar van meer dan 2m zou in de juridisch wereld als grove nalatigheid kunnen omschreven worden.

 

Het kan een begin zijn van een logische invulling van beheersverantwoordelijkheid van alle fietswegen langs jaagpaden. De Vlaamse Waterweg heeft als doelstelling waterwegen te beheren. Voor hen zijn de jaagpaden op de eerste plaats dienstwegen waar ook gefietst wordt. Hierdoor krijgen fietssnelwegen op jaagpaden niet de nodige aandacht. Het zou logischer zijn dat zo'n fietswegen op korte termijn volledig onder het beheer van het AWV vallen. Zij hebben meer kennis en ervaring in de uitbouw en het beheer van kwalitatieve en veilige fietswegen en dit is ook hun primaire bestaansreden. 

 

Ondertekend in naam van Fietsersbond Zemst (Chris De Laet), Fietsersbond Mechelen (Jorre Vannieuwenhuyze), Fietsersbond Vilvoorde (Yves De Weerdt)