Overheidsgeld verschuiven van auto naar fiets en OV is cruciaal

04/04/2019 - Algemeen

We kunnen tegen 2030 onze mobiliteit meer in lijn brengen met de klimaatuitdaging, op voorwaarde dat er overheidsgeld wegvloeit van de auto naar alternatieven zoals de fiets en het openbaar vervoer. De sleutel voor deze shift ligt bij een slimme kilometerheffing en de afbouw van steun voor salariswagens. De inkomsten die daaruit voortvloeien, kunnen worden geïnvesteerd in openbaar vervoer en fietsinfrastructuur.

Dat blijkt uit een nieuwe studie door Transport & Mobility Leuven (TML), in opdracht van Greenpeace en partners Trein Tram Bus, Fietsersbond en Bond Beter Leefmilieu.

Lees hier het persbericht en het artikel dat hierover op VRT verscheen.

Als als we echt meer mensen op de fiets willen dan moet er dringend meer ge├»nvesteerd worden in fietsinfrastructuur. De Fietsersbond vraagt aan de volgende regeringen op Vlaams, Federaal en Brussels niveau respectievelijk 500 miljoen per jaar voor fietsinfrastructuur, stopzetting van het huidige systeem van salariswagens en de invoer van een zonale tolheffing. Lees onze voorstellen voor een echt fietsklimaat hier.