Overleg met district

24/02/2019 - Antwerpen - Berchem

Vragen over fiets gerelateerde elementen uit het bestuursakkoord

Dit is een samenvatting van het overleg met districtsschepen van Berchem op maandag 4 februari ll. Het uitgebreide verslag kan men bekijken met volgende link /sites/default/files/pdf/2019-02-04_verslag_overleg_Fietsersbond_V1.pdf

Vraag:            Verbreding fietspaden en breedte nieuwe fietspaden, welke breedte?

Antwoord:    sowieso breedte van het draaiboek als ondergrens en breder waar mogelijk. Draaiboek is in herwerking daarom nog geen exacte waarde over de breedte gekend.

 

Vraag:            Zijn er al in Berchem fietsstraten of zijn er gepland?

Antwoord:   momenteel zijn er nog geen maar we kijken naar Lyssenstraat en Rysheuvelstraat om die in te richten als fietsstraat zodat er een verbinding is tussen Grote Steenweg en Floraliënlaan waar veel scholen zijn.

 

Vraag:            Fietsbeugels en ankers voor bakfietsen, waar?

Antwoord:   Dit wordt door mensen van fietsparkeren in kaart gebracht maar input vanuit bevolking is welkom.

 

Vraag:            Bestaat er een schoolroutekaart?

Antwoord:   Is volop in aanmaak via Route2School app. Voorlopig alleen digitaal te bekijken.

 

Vraag:            Fietstunneltje Roderveldlaan onder spoor. Planning?

Antwoord:   De tunnel zelf wordt niet verbreed omwille van stabiliteit spoorweg. Plannen te bekijken op website https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/district-berchem-1/openbare-werken/vernieuwing-fiets-en-voetgangerstunnel-aan-roderveldlaan-spoorwegstraat
Timing is het wachten op Infrabel en Stad Antwerpen
Fietsersbond: Wel bezorgd om F1 zelf. Welke breedte wordt er nu gehanteerd en blijft breedte daar behouden voor het rechtdoorgaand verkeer.

 

Vraag:            Fietspaden Oogststraat, planning?

Antwoord:   Nog geen planning. Wel proberen de bomen te behouden.

 

Vraag:            Fietspad Gitschotellei?

Antwoord:   Deze straat is bovenlokaal geworden en dus voor Stad Antwerpen. Wij willen graag het fietspad verder van de tram verwijderd zoals in Gitschotellei Borgerhout.

 

Vraag:            Kruispunt Singel – Grote Steenweg. Is een zwart punt voor AWV en er staat oplossing gekend is. Wat zijn de plannen?

Antwoord:   Timing is niet gekend maar staat hoog op de agenda. Bedoeling is dat conflictvrij geregeld wordt en de bypassen weggenomen worden.

 

Voorstel wijziging kruispunt Roderveldlaan - Arbeidersstraat

Sinds men dit kruispunt conflictvrij heeft gemaakt ten nadele van de doorstroming van de fietsers heeft men hier een wachttijd van 2,5 minuten en maar een oversteektijd tussen de 8 en 15 seconden. Hierdoor is er veel ongenoegen onder de honderden fietsers die er dagelijks passeren. De tijdswinst die men had bij de aanleg van de fietsbrug over de Singel wordt hier teniet gedaan. Maarten Vrebos en ik hebben een plan voorgesteld om dit kruispunt aan te passen zodat dit oponthoud merkelijk minder is, zelfs ook voor de auto.

Voorstel:       Kruispunt Roderveldlaan – Arbeidersstraat. Herinrichting van kruispunt zodat de lange wachttijd voor de verkeerslichten gehalveerd wordt en de oversteek tijd sterk verlengd voor de fietsers op de fietsostrade F1.

Bijkomend ontmoedigen sluipverkeer vanuit de Arbeidersstraat. (Zie afbeelding)

Antwoord:   Dit wordt niet beslist op districtsniveau en wordt doorgestuurd hogerop. We vinden dit alleszins zeer interessant.